knjizara.com
Komentar Zakona o zdravstvenoj zaštiti
sa podzakonskim aktima i prilozima

Rajko Sudžum, Ostoja Milisavljević (autor)

Komentar Zakona o zdravstvenoj zaštiti
rasprodato

OVO IZDANJE SADRŽI:
I-Potpun tekst ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI sa svim izmenama i dopunama ovog zakonai KOMENTAR uz odgovarajući član zakona.

U "Službenom glasniku RS", br. 107 od 02.12.2005. godine, objavljen je osnovni tekst zakona i u njega su unete izmene i dopune koje su usledile donošenjem Zakona o izmenama i dopunamaZakona o zdravstvenoj zaštiti objavljene u "Službenom glasniku RS", br. 88 od 23.11.2010. godine i br. 99 od27.12.2010. godine. Uz odgo

varajuće članove potpunog teksta zakona dat je komentar i objašnjenja koja omogućavaju da se lakše shvati smisao odgovarajuće zakonske odredbe, izvršeno je upućivanje čitaoca na drugu odredbu ili drugi propis koji je u vezi sa odredbom koja se komentariše.


II - PODZAKONSKA AKTA: Potpuni tekstovi svih podzakonskih akata za sprovođenje Zakona.

III - PRILOZI:

- Zakon o komorama zdravstvenih radnika („Sl. glasnik RS", br. 107/2005 i 99/2010)

- ZAKON o lekovima i medicinskim sredstvima („Sl. glasnik RS", br. 30/2010)

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Socijalna zaštita , Zdravstvena zaštita
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2011; ćirilica; 24 cm; 324 str.; 978-86-7889-410-7;