Zakoni - 142 naslova [prikazano 1-12]

Krivični zakonik Republike Srbije u praktičnoj primeni

Andrija Jovanović, Milić Petrović

Broširani povez, Službeni glasnik, 2018, ISBN: 978-86-519-2226-1, ćirilica
U ovom izdanju posvećena je pažnja ukazivanju na zakonske elemente krivičnih dela, tumačenju pojedinih pravnih pojmova, najdoslednija rešenja ...

U korpu 1100 din


Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Gordana Stanković, Aleksandra Trešnjev, Dušica Palačković

Tvrd povez, Službeni glasnik, 2018, ISBN: 978-86-519-2112-7, ćirilica
Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju predstavlja iscrpnu i sveobuhvatnu naučnu i praktičnu obradu novog srpskog izvršnog procesnog prava i, po ...

U korpu 4400 din


Komentar Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode

Milan Marković, Zoran Lončar

Broširani povez, Službeni glasnik, 2018, ISBN: 978-86-519-2139-4, ćirilica
Ovaj komentar sadrži objašnjenja svih najznačajnijih odredbi u Zakonu o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS“, broj 112 od ...

U korpu 770 din


Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Broširani povez, Službeni glasnik, 2018, ISBN: 978-86-519-0360-4, ćirilica
Ovim zakonom regulisana su brojna pravna pitanja koja se odnose na stanovanje i održavanje stambenih zgrada. Zakon se zasniva na konceptu održivog ...

U korpu 440 din


Komentar Zakonika o krivičnom postupku

Aleksandar Trešnjev, Goran P. Ilić, Slobodan Beljanski, Miodrag Majić

Tvrd povez, Službeni glasnik, 2018, ISBN: 978-86-519-2227-8, ćirilica
Iako važeći Zakonik o krivičnom postupku ne može više da bude označen kao „novi“ krivičnoprocesni kodeks, brojna su pitanja koja i dalje iskrsavaju u ...

U korpu 4000 din


Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Broširani povez, Službeni glasnik, 2018, ISBN: 978-86-519-2316-9, ćirilica
Ovo izdanje sadrži prečišćeni tekst Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, u skladu s poslednjim izmenama i dopunama objavljenim u „Službenom ...

U korpu 880 din


Krivični zakonik

Broširani povez, Službeni glasnik, 2018, ISBN: 978-86-519-0157-0, ćirilica
Ovo izdanje sadrži, izuzev integralnog zakonskog teksta i stvarnog registra usklađenih sa Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Službeni ...

U korpu 880 din


Ustav Republike Srbije

Tvrd povez, Službeni glasnik, 2018, ISBN: 978-86-519-0743-5, ćirilica
Ovo izdanje, osim teksta Ustava i Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije, sadrži registar pojmova i tekst državne ...

U korpu 440 din


Komentar Krivičnog zakonika

Zoran Stojanović

Tvrd povez, Službeni glasnik, 2018, ISBN: 978-86-519-2184-4, ćirilica
Potreba za novim izdanjem Komentara iskorišćena je da se, bez obzira na to što KZ Srbije u međuvremenu nije menjan, unesu neka pitanja koja prethodno ...

U korpu 3850 din


Komentar Zakona o radu

Zoran M. Ivošević, Milan Ivošević

Tvrd povez, Službeni glasnik, 2018, ISBN: 978-86-519-2313-8, ćirilica
Prema stanju zakonodavstva od 8. decembra 2018. godine
Komentar sadrži odgovor na brojne dileme u primeni ovog zakona, sagledane i kroz praksu ...

U korpu 3520 din


Zakon o parničnom postupku

Broširani povez, Službeni glasnik, 2018, ISBN: 978-86-519-1699-4, ćirilica
Ovo izdanje sadrži nezvanično prečišćeni tekst Zakona o parničnom postupku. U uvodnom tekstu prof. dr Gordane Stanković, osnovna normativna rešenja i ...

U korpu 880 din


Zakon o planiranju i izgradnji

Broširani povez, Službeni glasnik, 2018, ISBN: 978-86-519-2306-0, ćirilica
ZAKON O OZAKONjENjU OBJEKATA
ZAKON O PRETVARANjU PRAVA KORIŠĆENjA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU UZ NAKNADU
Ovo izdanje sadrži ...

U korpu 660 din