knjizara.com
Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Milan Škulić (autor)

Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
3850 din
U korpu

U ovom komentaru objašnjeni su „klasični“ krivičnopravni problemi koji imaju teorijski i praktični značaj, poput pitanja krivice u maloletničkom krivičnom pravu, niz krivičnoprocesnih pitanja koja izviru iz pravila postupka prema maloletnicima, kao i nekih pravila krivičnog postupka u kojem se pojavljuju maloletna lica kao oštećena određenim vrstama krivičnih dela, za koja je načelno tipičan visok stepen tzv. sekundarne viktimizacije oštećenog/žrtve krivičnog dela. Zbog toga je ovaj kome

ntar značajan za sagledavanje brojnih praktičnih problema maloletničke delinkvencije i krivičnog prava koje se primenjuje u odnosu na maloletnike u krivičnopravnoj sferi, sa stanovišta krivičnog materijalnog prava (starosna granica odgovornosti za krivično delo) i sa stanovišta krivičnog procesnog prava (postupak prema maloletnicima / zaštita maloletnih lica kao oštećenih u krivičnom postupku), ali takođe i u pogledu krivičnog izvršnog prava (izvršenje krivičnih sankcija i primena određenih mera prema maloletnicima.
Ovaj komentar je od koristi svima onima koji imaju interesa za proučavanje maloletničke delinkvencije i maloletničkog krivičnog prava i svima koji su zainteresovani za probleme zaštite maloletnih lica oštećenih u krivičnom postupku. Primarno je od koristi onima koji postupaju u praksi kao: sudije za maloletnike, javni tužioci za maloletnike, advokati u funkciji branioca maloletnika/punomoćnika oštećenog maloletnog lica, sudije / javni tužioci u krivičnom postupku u kojem se pojavljuje maloletno lice oštećeno određenom vrstom krivičnog dela i policajci za maloletnike.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Maloletnička delinkvencija , Kriminologija , Kriminalistika , Krivično pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Službeni glasnik; 2020; Tvrd povez; ćirilica; 24 cm; 564 str.; 978-86-519-2528-6;