knjizara.com
Instrumenti procene u socijalnoj zaštiti
upitnici, skale i tehnike

Instrumenti procene u socijalnoj zaštiti
2647 din
U korpu

...Publikacija je produkt višegodišnjeg rada na razvoju standarda usluga u socijalnoj zaštiti, posebno standarda koji regulišu praksu centara za socijalni rad. Nastala je sa namerom da doprinese stručnom osnaživanju profesionalaca i podstakne promene obezbeđenjem osnovnih sredstava za obavljanje savremene prakse. Izbor upitnika, skala i tehnika je sačinjen sa ciljem da omogući obuhvatnu procenu koja postaje osnov planiranja i pružanja usluga. Posebna pažnja je usmerena na uključivanje upitnika i tehnika koje doprinose aktiviranju i učešću korisnika i članova porodice u proceni iz čega sledi i njihova participacija u planiranju individualizovanih usluga.
... Upitnici, skale

i tehnike su namenjeni proceni funkcionisanja, snaga i potreba korisnika, zatim proceni porodičnih kapaciteta, rizika i odnosa, kao i proceni sredinskih uslova i interakcija porodice sa sredinom. Pri izboru konkretnih instrumenata, polazni kriterijumi su bili relevantnost i svrsishodnost za određenu oblast procene, povezanost sa potrebama prakse, ali i jednostavnost upotrebe i kulturna osetljivost.
... Koncepti povezani sa različitim teorijama i pristupima kao što je teorija afektivnog vezivanja, kognitivna teorija stresa, pristup usmeren na krizu i slično, su od velikog značaja u razumevanju i interpretaciji rezultata dobijenih na osnovu izabranih instrumenata. Ovi pristupi takođe imaju široku primenu u radu sa pojedinim grupacijama korisnika socijalne zaštite. Sami instrumenti najčešće ne predstavljaju direktnu operacionalizaciju neke specifične teorije, već su prevashodno nastali kao produkt empirije, stvarani su iz prakse i za praksu.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Socijalna zaštita , Primenjena psihologija , Psihotehnike
Ostali naslovi iz oblasti: Psihologija

Izdavač: Centar za primenjenu psihologiju; 2010; Broširani povez; latinica; 25 cm; 174 str.; 978-86-83797-75-2;