knjizara.com
Komentar zakona o stečaju

Vuk Radović (autor)

Komentar zakona o stečaju
4455 din
Stara cena: 4950 din
U korpu

Komentar Zakona o stečaju prvenstveno je namenjen praktičarima, tj. svima onima koji se neposredno ili posredno bave stečajnim pravom (stečajne sudije, stečajni upravnici, advokati, lica zaposlena u ministarstvima, državnim agencijama i komisijama itd.).

Komentar je pisan sa težištem na postojeće pravo, s ciljem njegove detaljne analize kako bi bili pruženi odgovori na brojna praktična pitanja. Imajući u vidu praktičnu orijentisanost, u Komentaru je ranije stečajno zakonodavstvo minimalno analizirano, i to samo onda kada je postojala potreba da se ukaže na promene koje su se desile i kako bi se što bolje shvatila pozitivnopravna rešenja. Zbog toga je u K

omentaru akcenat stavljen na sudsku praksu. Stavovi prakse su integrisani u tekst, tako da tematski prate analizu svakog člana. Druga promena se tiče načina preuzimanja pojedinih sudskih stavova. Umesto da se prikazuju stavovi u celosti, citirani su samo delovi pravnorelevantnih stavova. Praksa koja je u Komentaru prikazivana najvećim delom se odnosi na noviju praksu razvijanu nakon stupanja na snagu Zakona o stečaju. Međutim, u Komentaru se nalaze i brojni stavovi sudske prakse nastajali za vreme važenja nekadašnjeg Zakona o stečajnom postupku i Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji. Razlog za uključivanje ranije sudske prakse je dvostruk: prvo, mnoga stečajna rešenja se nisu menjala donošenjem novih zakona, što znači da je i starija praksa u odnosu na rešenje danas pravno relevantna, i drugo, na manjem broju mesta prikazana je prevaziđena sudska praksa, kako bi se ukazalo na evolutivni razvoj naše stečajne prakse. Aktuelna sudska praksa može da se pronađe nakon naslova „Sudska praksa“, a starija i danas nevažeća praksa pod naslovom „Ranija sudska praksa“.

Svaki član je analiziran zasebno. Najveći broj članova je komentarisan odvojeno po stavovima (svaki stav je posebna celina) ili su stavovi grupisani po tematici.

Komentar, osim sudske prakse, sadrži i relevantne podzakonske propise. Komentar Zakona o stečaju je pisan sa stanjem propisa na dan 25. aprila 2022. godine.


Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Službeni glasnik; 2022; Tvrd povez; ćirilica; 24 cm; 1396 str.; 978-86-519-2805-8;