knjizara.com
Komentar Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa

Dragoljub Lazarević (autor)

Komentar Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa
rasprodato

Knjiga ima osam delova, autor je na izuzetno detaljan i kompletan način obradio POJAM, NAČINE STICANJA, VRŠENJE, VRSTE, PRESTANAK, ZAŠTITU,... SVIH STVARNIH PRAVA kroz prikaz svih VIII Glava ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO PRAVNIH ODNOSA ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zak

on)
U nastavku dajemo detaljan prikaz obrađenih instituta svih VIII Glava zakona:
Glava I - OSNOVNA NAČELA (pravo svojine fizičkih i pravnih lica na pokretnim i nepokretnim stvarima; ostvarivanje prava, zloupotreba; pravo stvarne službenosti, stvarnog tereta, zaloge i njihova zloupotreba; sticanje, zaštita i prestanak prava)
Glava II - PRAVO SVOJINE (Predmet; Idealni deo; Zajedničko i redovno upravljanje suvlasnika, održavanje, otuđenje, pravo preče kupovine, troškovi; Deoba stvari, prodaja, jemstvo; Susvojina na nepodeljenoj stvari; Pravo zajedničke svojine; Sticanje prava svojine po samom zakonu, nova stvar, spajanje, mešanje, građenje na tuđem zemljištu, odvajanje plodova, održaj, sticanje svojine od nevlasnika, okupacija; Nova stvar; Spojene ili pomešane stvari; Graditelj, građevinski objekat, savestan, nesavestan, ponašanje vlasnika; Plodouživalac, zakupac; Održaj, uračunavanje, prekid, zastoj; Okupacija napuštene pokretne stvari; Upis u javnu knjigu; Sticanje svojine na pokretnoj svojini, Savestan i nesavestan držalac, naknada, šteta, nužni i korisni troškovi, dostava tužbe; Rok zastarelosti;Tužba za prestanak uznemiravanja, zaštitu prava svojine na celu stvar i za deo stvari, Prestanak prava svojine)
Glava III - PRAVO SLUŽBENOSTI (Stvarna službenost, povlasno i poslužno dobro; Način vršenja stvarne službenosti; Zasnivanje pravnim poslom, odlukom državnog organa i održajem; Tužba: za utvrđivanje postojanja stvarne službenosti, za prestanak sprečavanja ili ometanja; Prestanak stvarne službenosti; Podela povlasnog i poslužnog dobra; Pravo plodouživanja, pravo upotrebe, pravo stanovanja, kao i pravo stvarnog tereta uređuje se zakonom)
Glava IV - PRAVO ZALOGE (Pravo zaloge na pokretnim stvarima, nepokretnostima i na pravima na osnovu pravnog posla, sudske odluke i zakona; Primena propisa o obligacionim odnosima na pravo zaloge na pokretnim stvarima i na pravo zaloge)
Glava V - DRŽAVINA (Neposredna i posredna sudržavina; Zakonita i savesna državina; Naslednička državina; Kada se državina se gubi; Smetanje državine; Pravo na samopomoć; Spor zbog smetanja državine; Sudržalac; Sudska zaštita državine
Glava VI - PRAVA STRANIH LICA (Sticanje prava svojine stranih fizičkih i pravnih lica na pokretnim stvarima; Nepokretnost, stan, stambena zgrada; Nasleđivanje, nepokretnost, uzajamnost; Ugovor, postojanje uzajamnosti; Dostavljanje podataka o izvršenom upisu; Prenos prava svojine; Diplomatska predstavništva i slično; Turistička ili ugostiteljska delatnost; Primena zakona)
Glava VII - MERODAVNO PRAVO U SLUČAJU SUKOBA
Glava VIII - ZAVRŠNE ODREDBE
Svi delovi ove knjige sadrže izuzetno BOGATU SUDSKU PRAKSU koja je nastala tokom dugogodišnje primene ovog zakona, kao i najnoviju praksu apelacionih i kasacionih sudova Srbije.
Kao PRILOG OVOM IZDANJU DAJEMO CD koji sadrži zakonske tekstove koji su tematski i materijalno srodni materiji koju obrađuje OVAJ NAŠ KOMENTAR (Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o hipoteci, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar i Zakon o prometu nepokretnosti).

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Imovinsko-pravni odnosi , Imovinsko pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2012; ćirilica; 30 cm; 496 str.; 978-86-7889-471-8;