knjizara.com
Komentar Zakona o vanparničnom postupku : sa sudskom praksom i registrom pojmova

Dragoljub Lazarević, Gordana Stanojčić (autor)

Komentar Zakona o vanparničnom postupku : sa sudskom praksom i registrom pojmova
3500 din
U korpu

Zakon o vanparničnom postupku je u primeni od 1. januara 1983. godine.
Ovaj procesni zakon je od početka svoje primene u više navrata usaglašavan sa nizom važećih zakona (npr. Porodični zakon, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o parničnom postupku itd), kao i sa ratifikovanim konvencijama..
Najnovijom zakonskom dopunom, koja je objavljena u "Službenom glasniku RS" broj 14/2022 od 7.02.2022. godine, a primenjuje se od 8. februara 2022. godine, izvršeno je usklađivanje ovog zakona sa novim Zakonom o izboru narodnih poslanika, koji je objavljen u istom Službenom glasniku. Naime, novim Zakonom o

izboru narodnih poslanika predviđeno je novo rešenje koje se odnosi na izborno pravo lica sa ograničenom poslovnom sposobnošću, pa u skladu sa navedenim rešenjem dopunjenim odredbama člana 40. Zakona o vanparničnom postupku "proširena je dužnost suda tako da u rešenju kojim se lice delimično lišava poslovne sposobnosti, na osnovu rezultata medicinskog veštačenja odredi i da li je to lice sposobno da vrši izborno pravo"..
Četrdesetogodišnja primena Zakona, devet izmena i dopuna, kao i bogata sudska praksa povod su za priređivanje NOVOG – drugog izdanja, sledeće sadržine:.
1. KOMENTAR POTPUNOG TEKSTA ZAKONA o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 25/82, 48/88, 46/95-dr. zakon, 18/05-dr. zakon, 85/12, 45/13-dr. zakon, 55/2014, 6/2015, 106/2015-dr. zakon i 14 od 7.02.2022.), sa detaljnim komentarom svakog člana zakona. Značajno je istaći da su se autori prilikom izrade Komentara, u cilju što kompletnije praktične primene Zakona, pozivali i komentarisali odgovarajuće odredbe brojnih drugih zakona, kao što su: Zakon o parničnom postupku, Porodični zakon, Zakon o nasleđivanju, Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Zakon o prometu nepokretnosti, Zakon o javnom beležništvu, Zakon o pravobranilaštvu, Zakon o matičnim knjigama, Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama i Sudski poslovnik. Svi ovi zakoni – u prečišćenim tekstovima dati su u elektronskoj formi - na CD-u;.
2. AKTUELNU SUDSKU PRAKSU – inoviranu sa aktuelnim primerima nastalim radom sudova poslednjih godina, koja je data uz odgovarajući člana zakona, i.
3. Ažurirani REGISTAR POJMOVA.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Vanparnični postupak , Sudska praksa
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2. izdanje, 2022; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 520 str.; 978-86-7889-712-2;