knjizara.com
Službenosti i susedsko pravo

Dragoljub Lazarević (autor)

Službenosti i susedsko pravo
2852 din
U korpu

Knjiga "SLUŽBENOSTI I SUSEDSKO PRAVO" ima tri dela, i to:
PRVI DEO - STVARNE SLUŽBENOSTI
DRUGI DEO - LIČNE SLUŽBENOSTI, I
TREĆI DEO - SUSEDSKO PRAVOPRVI DEO-STVARNE SLUŽBENOSTI: Stvarna službenost je, prema Zakonu o osnovama svojinsko pravnih odnosa, pravo vlasnika jedne nepokretnosti (povlasno dobro) da za potrebe te nepokretnosti vrši određene radnje na nepokretnosti drugog vlasnika (poslužnog dobra) ili da zahteva od vlasnika poslužnog dobra da se uzdržava od vršenja određenih radnji koje bi inače imao pravo vršiti na svojoj nepokretnosti.
Autor je

na izuzetno detaljan način obradio ovo stvarno pravo, polazeći od samog POJMA, kroz prikaz SVIH VRSTA ovih službenosti (kako poljskih: pravo službenog prolaza, službenost uzimanja vode, službenost ispaše, službenost seći drva, tako i kućnih (gradskih) službenosti), VRŠENJE stvarne službenosti, NAČINE STICANJA, PRESTANAK i njegovu ZAŠTITU.DRUGI DEO- LIČNE SLUŽBENOSTI: U našem pravu institut lične službenosti čine TRI STVARNA PRAVA, i to sledeća:

1. PLODOUŽIVANJE, kao lična službenost daje pravo plodouživaocu da upotrebljava tuđu stvar i da ubira plodove od nje, uz obavezu vraćanja stvari neoštećenu vlasniku nakon prestanka plodouživanja.
2. PRAVO UPOTREBE (usus) je lična službenost na osnovu koje titular (usuarius) stiče lično pravo da upotrebljava tuđu stvar i da ubira njene plodove, ali samo u granicama njegovih ličnih potreba i potreba članova njegove uže porodice.
3. SLUŽBENOST STANA (habitatio) je lična službenost, koja njenom titularu daje pravo stanovanja u tuđem stanu ili kući.

TREĆI DEO: SUSEDSKO PRAVO: Susedsko pravo, kao materijalno pravni odnos, predstavlja zakonsko ovlašćenje vlasnika jedne nepokretnosti da koristi susednu nepokretnost ili pak da od njenog vlasnika zahteva neko činjenje ili uzdržavanje od radnji, koje kao vlasnik po zakonu može preduzimati.

Autor je prilikom obrade ove teme sistematizovao oblast susedskog prava u sledeće 4 grupe:

1. Susedska prava koja prozilaze iz graničnih odnosa (ograda, drvo na međi, uređenje međe);
2. Susedska prava na osnovu kojih se stiče pravo upotrebljavanja tuđe nepokretnosti (pravo pristupa na tuđu nepokretnost i pravo upotrebiti tuđu nepokretnost radi izvođenja radova);
3. Susedska prava na osnovu kojih se od suseda može zahtevati da u određenom pravcu ne koristi svoju nepokretnost (zabrana potkopavanja zemljišta, zabrana menjanja prirodnog toka vode i imisije);

4. Susedska prava na osnovu kojih se od suseda može zahtevati preduzimanje određene radnje (izvršiti popravku zgrade i postaviti oluk na krovu).

Susedsko pravo treba tako da uredi susedske odnose, tako da se svakom članu uže lokalno povezane zajednice omogućava zaštita od prekomernih uticaja sa susednog zemljišta, a da se istovremeno i njenu samome zabrani da vrši prekomerne uticaje na susedno zemljište.
Knjiga sadrži izuzetno BOGATU SUDSKU PRAKSU koja se odnosi na sva tri instituta, jer se teorija proverava isključivo kroz pojedinačne, odnosno kroz konkretne primere iz života.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Stvarno pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Poslovni biro; 2011; Broširani povez; latinica; 30 cm; 504 str.; 978-86-7889-409-1;