knjizara.com
Državina - pojam, oblici i zaštita

Dragoljub Lazarević (autor)

Državina - pojam, oblici i zaštita
3056 din
U korpu

Knjiga "DRŽAVINA - POJAM, OBLICI I ZAŠTITA" predstavlja rezultat višegodišnjeg napora autora, koji je vođen isključivom željom da pruži skroman doprinos u detaljnom proučavanju instituta državine, sa ciljem da se na taj način ujednači sudska praksa, a samim tim i da se podigne kvalitet sudovanja.
Za razliku od drugih instituta građanskog prava u našem pravu o državini je pisano malo ili nimalo. Odsustvo šireg i dubljeg pravnog i teorijskog proučavanja državine, takođe je uticalo na izbor ove teme jer ostavlja dovoljno mogućnosti za formulisanje samostalnih ocena i zaključaka.
Monografija će bi

ti korisna naročito po citatima koji predstavljaju mišljenja pravnih pisaca o obrađenim pojmovima, koja se često razilaze, ali često i podudaraju.
Monografija sadrži i sudsku praksu koja se odnosi na institut državine, kao i pravna pravila građanskih zakonika, kojima se reguliše institut državine. Autor je nastojao da svoje izlaganje dovede u vezu sa pojedinačnim slučajevima, a naročito sa onima o kojima se već izjasnila i sudska praksa. Naime, za rešavanje pojedinačnih slučajeva, nije dovoljno vladati teorijom, jer se teorija proverava isključivo kroz pojedinačna, konkretna rešenja u praksi, odnosno kroz konkretne primere iz života.
Knjiga ima sedam delova. U prvom delu, obrađena su OPŠTA PITANJA vezana za institut državine (pojam, koncepcija, funkcije, subjekti, predmet).
U drugom delu obrađeni su OBLICI DRŽAVINE u rimskom pravu a u savremenom pravu kroz sledeće teme: neposredna i posredna državina, državina stvari i državina prava, isključiva državina i sudržavina, zakonita i nezakonita državina, prava i manljiva državina, savesna i nesavesna državina, naslednička državina, tabularna (knjižna) državina i državina i detencija.
U trećem delu obrađeno je STICANJE, PRENOS I PRESTANAK DRŽAVINE.
U četvrtom delu obrađena je ZAŠTITA DRŽAVINE kroz sledeće teme: opšta pitanja, sudska zaštita, tužba zbog oduzimanja državine, tužba za smetanje državine, samopomoć, rokovi kod državinskih tužbi, stvarna legitimacija i nadležnost kod državinskih sporova, državinski prigovori, predmet raspravljanja kod državinske tužbe, preinačenje tužbe, rešenje o smetanju državine, pravni lekovi, svrha državinske zaštite, ponovno smetanje poseda, izvršenje rešenja o smetanju državine, privremena mera u državinskoj parnici.
U petom delu obrađena je POJEDINAČNA ZAŠTITA DRŽAVINE, i to: smetanje državine na javnom dobru, smetanje državine verbalnim putem, državinska zaštita telefonskog broja, zgrade i stana, vazdušnog prostora, puta, kod komasacije, službenosti, vidika i svetlosti i državinska zaštita ograde.
Šesti deo je posvećen brojnim primerima iz SUDSKE PRAKSE kako naših sudova svih instanci, tako i primerima iz sudske prakse sudova iz Hrvatske, Republike Srpske, i drugih sudova.
U sedmom delu nalaze se RELEVANTNE ODREDBE VAŽEĆIH PROPISA (Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa, Zakon o parničnom postupku, Zakon o izvršnom postupku) i UPOREDNI PREGLED PRAVNIH PRAVILA (Nacrt zakona o pravu svojine i drugim stvarnim pravima RS iz 1989. i iz 2006, Zakon o vlasništvu Hrvatske, Stvarnopravni Zakonik Republike Slovenije, Mađarski, Francuski, Poljski, Srpski, Nemački, Švajcarski, Čehoslovački, Italijanski, Grčki i Austrijski Građanski zakonik, Opšti imovinski zakonik za Crnu Goru, Civilni zakonik NDR, Zakon o vlasništvu Makedonije, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko Distrihta BiH, Zakon o vlasničkopravnim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine, Zakon o svojinskopravnim odnosima RCG, Zakon o parničnom postupku i Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske).

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Stvarno pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Poslovni biro; 2010; Broširani povez; latinica; 25 cm; 464 str.; 978-86-7889-374-2;