Komentar Zakona o računovodstvu i reviziji

sa podzakonskim aktima i oglednim primerima internih pravilnika koje donosi ovlašćeni organ ili lice u firmi

Jakov Sredović (autor)

Komentar Zakona o računovodstvu i reviziji

rasprodato

OSNOVNI TEKST ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI objavljen je u "Sl. glasniku RS", broj 46 od 2. 06. 2006. godine, aIZUZETNO ZNAČAJNE IZMENE OVOG ZAKONA (46 članova je izmenjeno, odnosno dopunjeno ili su to novi članovi) su objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 111 od 29.12.2009. godine.S tim u vezi izašlo je iz štampe naše NOVO - drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje KOMENTARA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI, koji sadrži: Detaljan UVOD u 12 Poglavlja na 18 strana; POTPUN TEKST Zakona o računovodstvu i reviziji sa komentarom odgovarajućih članova Zakona, za koja su, po mišljenju autora bila potrebna detaljnija objašnjenja (radi preglednosti i lakšeg praćenja promena uz svaki član Zakona koji je promenjen naveli smo "Sl. glasnik RS", br. 111/2009); PODZAKONSKA AKTA (Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika), ažurirana sa poslednjim izmenama koje su objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 4 od 29.01.2010. godine i OGLEDNE PRIMERE internih normativnih akata koje donosi ovlašćeni organ ili lice u firmi (Pravilnik o vođenju računovodstva (knjigovodstva) i računovodstvenoj politici, Pravilnik o načinu formiranja, sastavljanja, kretanja i kontrole knjigovodstvenih (računovodstvenih) isprava (HODOGRAM) i Pravilnik o načinu, uslovima i rokovima popisa imovine, obaveza i potraživanja i usklađivanje stanja po poslovnim knjigama sa popisom).

KOMENTAR I OGLEDNI PRIMERI PRAVILNIKA urađeni su u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Zakonom o privrednim društvima i drugim zakonima.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Računovodstvo , Knjigovodstvo
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2. izdanje, 2010; latinica; 24 cm; 276 str.; 978-86-7889-370-4;