knjizara.com
Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta

Frederik S. Miškin (autor)

Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta
4190 din
U korpu

Sedmo izdanje knjige Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta, jedan je od najboljih svetskih udžbenika iz oblasti monetarne ekonomije, bankarstva i finansijskih tržišta. Autor je profesor Frederik S. Miškin s Graduate School of Business, Columbia University, koji ima visoku reputaciju jednog od vodećih svetskih stručnjaka u ovoj oblasti. F. Miškin nije samo profesor na jednom od najboljih univerziteta u SAD već i jedan od vodećih istraživača NBER.
Knjiga profesora Miškina „The Economics of Money, Banking and Financial Markets“ nije nepoznata na domaćim prostorima. Generacije studenata su je koristile kao udžbenik na postdiplomskim studijama. Knjiga je popularna

i među domaćim istraživačima i autorima pošto je mnogima poslužila kao inspiracija za mnoge radove iz oblasti monetarne ekonomije, bankarstva i finansijskih tržišta. I redaktori ovog izdanja citirali su je u pojedinim svojim radovima, kao i druge Miškinove knjige.
Bitna osobina ove knjige jeste demistifikacija oblasti kojima se bavi, kao i jednostavnost, preciznost i jasnoća iskaza, što su osobine i drugih Miškinovih radova. Zbog toga će ova knjiga biti korisna ne samo studentima ekonomije i srodnih škola nego i profesionalcima. Ova knjiga je jedan od retkih uspelih pokušaja da se zajedno predstave tri oblasti nedvosmisleno logički povezane: monetarna ekonomija, bankarstvo i investiranje u finansijske instrumente. Uobičajena praksa je bila i ostala da se te oblasti obrade u zasebnim udžbenicima, a posledica toga bila je svojevrsna mistifikacija: čitalac udžbenika iz oblasti finansijskih tržišta morao je da „zamišlja“ monetarnu ekonomiju i obrnuto. Ova knjiga fine i složene logičke strukture omogućava čitaocu da razume pojave i procese koji se u stvarnosti događaju kao interakcija faktora iz sve tri pomenute oblasti. Neka kao dokaz ovoj tvrdnji posluži samo jedan primer: kamatna stopa je nesumnjivo važan instrument monetarne regulacije; formiranje nerizične kamatne stope se događa na finansijskom tržištu, a njena veličina bitno utiče na ponašanje bankarske delatnosti. Da li je moguće razumeti mehanizam delovanja kamatnih stopa izvan integrisanog logičkog koncepta? Naš odgovor na ovo pitanje je odričan. Zbog toga ovu knjigu smatramo vrlo korisnom za našu profesionalnu javnost.
Ova knjiga se masovno koristi na američkim i evropskim univerzitetima. Nadamo se da će je i naša javnost prihvatiti jer interesovanje za ovu oblast raste. Značajni pozitivni koraci u reformi javnih i monetarnih finansija već daju vidljive pozitivne efekte. Tokovi tranzicije u bankarskom sistemu i privatizacija banaka lagano se bliže kraju, tako da se sve više povećava nivo konkurencije. Konačno, finansijsko tržište Srbije, iako je još u nastajanju, mlado i nestabilno, pokazuje sve značajne znake oživljavanja i razvoja. Knjiga može služiti kako za prvo osvajanje ovih znanja početnicima, tako i za sistematizaciju, proširivanje i inoviranje dostignutog nivoa znanja poznavaocima ove materije. Pošto ima jednostavan i jasan iskaz, ova knjiga može biti korisna i za nefinansijske profesije za sticanje osnovnog znanja i unapređenje postojećeg nivoa znanja iz bazičnih finansijskih disciplina.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Međunarodne finansije , Finansijsko tržište , Bankarstvo , Monetarna politika , Privredne finansije , Novac , Monetarni sistem , Berze
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Data status; 7. izdanje, 2006; latinica; 26 cm; 679 str.; 86-7478-011-3;