knjizara.com
Komentar Zakona o planiranju i izgradnji
sa novelama iz 2020. godine

Nevenka Petrović (autor)

Komentar Zakona o planiranju i izgradnji
2500 din
U korpu

U skladu sa najnovijim zakonskim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, kao i drugih srodnih zakona, koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS" broj 9 od 4. februara 2020. godine, priredili smo NOVO IZDANJE KOMENTARA sledeće sadržine:
PRVI DEO:
1. KOMENTAR potpunog teksta Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 (ispravka), 64/2010 (US), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (US), 50/2013 (US), 98/2013 (US), 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 9 od 4.02.2020.) sa posebnim osvrtom na novele iz 2020. godine i primerima iz sudske prakse,
2. Ogledni primeri (modeli) ugovora
DRUGI DEO:
1. Stručni pri

kaz Zakona o ozakonjenju,
2. Zakon o ozakonjenju ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 83 od 29.10.2018.)
TREĆI DEO:
1. Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015 i 9 od 4.02.2020.),
2. Zakon o registru prostornih jedinica i adresnom registru ("Sl. glasnik RS", BR. 9/2020),
 3. Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za R. Srbiju ("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)
ČETVRTI DEO:
 CD - koji sadrži sva podzakonska akta za praktičnu primenu Zakona o planiranju i izgradnji i koji se redovno ažurira odmah nakon izmene odgovarajućeg akta.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Prostorno planiranje , Urbanističko planiranje , Građevinski objekti , Građevinsko zemljište
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 7. izdanje, 2020; Broširani povez; ćirilica; 25 cm; 560 str.; 978-86-7889-693-4;