knjizara.com
Zakon o planiranju i izgradnji
Prema stanju zakonodavstva od 6. novembra 2018. godine

Zakon o planiranju i izgradnji
660 din
U korpu

ZAKON O OZAKONjENjU OBJEKATA
ZAKON O PRETVARANjU PRAVA KORIŠĆENjA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU UZ NAKNADU
Ovo izdanje sadrži prečišćeni tekst Zakona o planiranju i izgradnji, usklađen sa izmenama i dopunama ovog akta objavljenim u „Službenom glasniku“ u broju 83 od 29. oktobra 2018. godine. Namera zakonodavca je da ovim novelama omogući jednostavnije, efikasnije i brže dobijanje potrebnih dozvola za izgradnju građevinskih objekata, reguliše problem bespravne gradnje i nastavi proces usklađivanja domaćeg prava s pravom Evropske unije.
Sve promene u odnosu na osnovni tekst Zakona od 2009. godine posebno su g

rafički označene u nezvanično prečišćenom tekstu ? izmene i dopune istaknute su masnim slovima (bold), odredbe koje su prestale da važe obeležene kurzivom, a na pojedinim mestima nalaze se i napomene koje upućuju na prelazan karakter pojedinih odredbi.
Osim ovog zakona, ovo izdanje sadrži Zakon o ozakonjenju objekata, Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem, Pravilnik o sadržini obrasca ? pojedinačnog popisnog lista za evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata i Pravilnik o uslovima, načinu i obezbeđenju plaćanja naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Republike Srbije.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Prostorno planiranje , Urbanističko planiranje
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Službeni glasnik; 2. izdanje, 2018; Broširani povez; ćirilica; 20 cm; 281 str.; 978-86-519-2306-0;