Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji sa uvodnim napomenama

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji sa uvodnim napomenama

rasprodato

Najnovijim izmenama i dopunama "promene je pretrpelo" 45 članovaZakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Imajući to u vidu kao i činjenicu da ovaj Zakon važi još od 2002. godine a da je "pretrpeo" brojne izmene i dopune, priredili smo ovo novo izdanje koje sadži: POTPUNI TEKST ZAKONA o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 20/09, 72/09 - dr.zakon, 53/10, 101/11,2/12.

-ispravka i 93/2012), kao iUVODNE NAPOMENE sa preciznim isticanjem svih novina koje donose izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 93/2012. Najnovije promene članova su date boldiranim slovima a ispod svakog člana koji se menjao od 2002. do danas, naveden je broj Službenog glasnika u kome je objavljena promena istog.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Porezi , Poreski postupak
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2012; ćirilica; 21 cm; 176 str.; 978-86-7889-480-0;