knjizara.com
Komentar Zakonika o krivičnom postupku sa obrascima za praktičnu primenu

Božo Vukčević, Radiša Roskić (autor)

Komentar Zakonika o krivičnom postupku sa obrascima za praktičnu primenu
3000 din
U korpu

U skladu sa poslednjim izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", broj 35 od 21.05.2019.), priredili smo novo - četvrto izdanje Komentara sledeće sadržine:
1. KOMENTAR POTPUNOG TEKSTA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU uključujući i najnovije izmene i dopune iz 2019. godine ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019);:
2. INOVIRANU SUDSKU PRAKSU uz odgovarajući član zakona;:
3. REGISTAR POJMOVA (dopunjen i izmenjen u skladu sa najnovijim promenama zakonika);:
4. MODELE 92 OBRASCA z

a praktičnu primenu ZKP-a (primere rešenja, naredbi, potvrda, zapisnika, predloga, rešenja, poziva, sporazuma, presuda, zahteva ...):
List o izmeni: Odlukom Ustavnog suda broj IUz 134/2019 ("Sl. glasnik RS", broj 27/2021), 24. marta 2021. godine prestale su da važe odredbe člana 262. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14 i 35/19) u delu koji glasi: "Podaci o visini troškova i zahteva za njihovu naknadu mogu se podneti najkasnije u roku od jedne godine od dana pravnosnažnosti presude ili rešenja iz stava 1. ovog člana.", jer je utvrđeno da nisu u saglasnosti sa Ustavom.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Zakonski propisi
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 4. izdanje, 2019; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 648 str.; 978-86-7889-682-8;