knjizara.com
Parnični postupak kroz sudsku praksu
potpuni tekst zakona, aktuelna sudska praksa, registar pojmova

Gordana Stanojčić, Dragan Kalaba (autor)

Parnični postupak kroz sudsku praksu
2900 din
U korpu

Zakon o parničnom postupku objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 72 od 28.09.2011. aprimenjuje se od 1. februara 2012. godine. Imajući u vidu da se predmetni zakon više puta menjao i dopunjavao, kao i da se tokom njegove desetogodišnje primene pred sudovima vodio ogroman broj parnica, priredili smo ovo NOVO IZDANJE sledeće sadržine:
1. POTPUNI TEKST ZAKONA o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - US, 74/2013 - US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020). Izmene i dopune o

snovnog teksta Zakona o parničnom postupku, priređene su tako da je svaka promena odgovarajućeg člana zakona data u potpunom tekstu sa napomenom vremenskog važenja istog i sa navođenjem Službenog glasnika u kome je objavljena promena tog člana. Poslednja izmena promenjenih članova data je boldiranim slovima.:
2. AKTUELNA SUDSKA PRAKSA – preko 500 značajnih i novih primera iz sudske prakse - nastalih kao rezultat završenih parničnih postupaka u periodu od 2014. do 2021. godine, za koje su bili nadležni kako osnovni, viši i apelacioni sudovi, tako i Privredno apelacioni i Vrhovni kasacioni sud. Praksa je sistematizovana uz odgovarajući član zakona, a ukoliko uz jedan član ima više presuda one su hronološki složene, odnosno prvo je data najnovija praksa iz 2021. godine a onda slede presude iz ranijih godina. Sudske odluke nisu date samo u obliku sentenci, već su date i činjenice na koje se primenjuju iskazane sentence. Taj pristup primenjen u knjizi sigurno će doprineti boljem razumevanju kako zakonske norme tako i sudske odluke na koju se odnosi.:
3. Detaljan REGISTAR POJMOVA.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Parnični postupak , Zakonski propisi , Srbija
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Poslovni biro; 2022; latinica; 25 cm; 416 str.; 978-86-7889-713-9;