knjizara.com
Praktikum za primenu zakona o obligacionim odnosima

Gordana Stanojčić (autor)

Praktikum za primenu zakona o obligacionim odnosima
4000 din
U korpu

Ovo NOVO izdanje priređeno je tako da sadrži tri dela, i to:
1. POTPUNI TEKST ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Službeni list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989-USJ, 57/1989, "Službeni list SRJ", br. 31/1993. i "Službeni glasnik RS" br. 18 od 3.03.2020.) sa boldiranim najnovijim izmenama iz 2020. godine. Ispod svakog člana koji je izmenjen, dopunjen ili je prestao da važi naveden je broj Službenog glasnika u kojem je ta promena objavljena.:
U izdanju su dati i aktuelni primeri iz sudske prakse nastali u periodu od 2000. - 2020.godine, koji su sistematizovani tako da prate odgovarajući član zakona. Obimnost samog z

akona (1109 članova) i primena istog preko 40 godina, "omogućili su" da se tokom njegove dugogodišnje primene stvori bogata sudska praksa iz ove oblasti, koja će sigurno svakom korisniku ove knjige, na izuzetno praktičan način, olakšati primenu predmetnog zakona,:
2.   MODELI NAJZNAČAJNIJIH UGOVORA (76 modela), koji imaju instruktivni karakter, odnosno njihova prvenstvena namena je da posluže kao orijentacija i putokaz za zaključivanje određenih obligaciono-pravnih ugovora, a koji se na lak način mogu prilagoditi praktičnim potrebama ugovornih strana,:
3.  DETALJAN REGISTAR POJMOVA.:
Knjiga je namenjena kako pravnim stručnjacima, advokatima, sudijama, rukovodiocima pravnih službi i menadžmentu privrednih subjekata, tako i građanima, koji se u svakodnevnom životu i radu susreću sa potrebom zaključivanja različitih obligaciono-pravnih ugovora.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Zakonski propisi , Obligaciono pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Poslovni biro; 2020; Broširani povez; latinica; 30 cm; 728 str.; 978-86-7889-699-6;