knjizara.com
Zakon o parničnom postupku u praktičnoj primeni

Vladimir Kozar (autor)

Zakon o parničnom postupku u praktičnoj primeni
rasprodato

U radu su prikazani najznačajniji problemi u primeni novog Zakona o parničnom postupku, kao i odgovori na mnoga aktuelna pitanja do kojih je došla sudska praksa u dvogodišnjem periodu od njegovog stupanja na snagu. Pored toga data su i mišljenja pravne teorije, tj. odgovarajuća teorijska objašnjenja važnih instituta.

Razmotrene su i granične oblasti sa stečajnim i izvršnim postupkom.

Važna pitanja u vezi primene zakona razmotrena su posle odgovarajućeg zakonskog člana u obliku kometnara i objašjenja, tako da je dosledno ispoštovana zakonska sistematizacija i redosled.

Po

red sudske prakse koja je inkorporisana u sam tekst komentara, nakon pojedinih važnijih zakonskih članova dat je prikaz aktuelne sudske prakse kroz primere iz sudskih odluka i pravne stavove, raspodeljene u odgovarajuće grupe, koje odgovaraju zakonskoj sistematizaciji.

U radu je ukazano na najznačajnije novine u odnosu na dosadašnja rešenja koje se odnose na osnovna načela i opšte odredbe; na tok postupka pred prvostepenim sudom; na presudu i sudsko poravnanje; na žalbu protiv presude kao redovni pravni lek; kao i na vanredne pravne lekove.

Analizirana su nova zakonska rešenja koja se tiču posebnih parničnih postupaka, a naročito postupak u parnicama o sporovima male vrednosti i postupak u privrednim sporovima.

Posebno je obrađeno pitanje vremenskog važenja novog zakona, tj. stupanje na snagu novog zakona, kao i problem primene novog zakona na ranije započete postupke.


Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2008; Broširani povez; latinica; 24 cm; 496 str.; 978-86-7889-294-3;