knjizara.com
Zaštita manjinskih akcionara u posebnim vanparničnim postupcima po Zakonu o privrednim društvima

Vladimir Kozar (autor)

Zaštita manjinskih akcionara u posebnim vanparničnim postupcima po Zakonu o privrednim društvima
rasprodato

Zakon o privrednim društvima predviđa niz slučajeva kada nadležni trgovinski sud prilikom rešavanja sporova odlučuje u vanparničnom postupku.

U zakonu postoji 17 situacija u kojima nadležni sud, odlučujući u vanparničnom postupku, donosi odgovarajuću odluku - određuje vrednost nenovčanog uloga, izdaje nalog organima društva za postupanje na određeni način (radi ostvarivanja prava informisanja i uvida), određuje privremenog zastupnika koji će sazvati vanrednu sednicu skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću i odrediti njen dnevni red, produžava rok za održavanje osnivačke skupštine otvorenog akcionarskog društva, i sl... U suštini, Zakon o privrednim

društvima sadrži posebna pravila na osnovu kojih bi se moglo izdvojiti čak 17 posebnih vanparničnih postupaka.

Pored slučajeva izričito utvrđenih ovim zakonom, načelno je moguće da postoji još vanparničnih postupaka ako to proizlazi iz Zakona o privrednim društvima.

Zakon o preduzećima nije izričito propisivao da u određenim slučajevima nadležni sud odlučuje u vanparničnom postupku, ali je to posredno proizlazilo iz pojedinih odredaba ovog zakona - npr. iz člana 81. (ispitivanje bilansa i odluka) ili iz člana 86. (obaveštavanje članova i akcionara).

U radu su prikazane zakonske odredbe, mišljenja pravne teorije, kao i stavovi aktuelne sudske prakse koji se odnose na postupak u vanparničnim stvarima po Zakonu o privrednim društvima.

Razmotrena su pitanja koja se odnose na nadležnost suda koji odlučuje u vanparničnom postupku u slučajevima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima; na pravila postupka u vanparničnim stvarima; kao i na posebne odlike postupka u vanparničnim stvarima po Zakonu o privrednim društvima.

Među posebnim postupcima u vanparničnim stvarima po Zakonu o privrednim društvima, posebno su analizirani: procena vrednosti nenovčanih uloga i određivanje ovlašćenog procenjivača; održavanje godišnje skupštine akcionara po nalogu suda; održavanje vanredne skupštine akcionara po nalogu suda; uključivanje novih pitanja u dnevni red skupštine akcionara po nalogu suda; kao i pristup čuvanim aktima akcionarskog društva po odluci suda.

Poseban dodatak ovom radu predstavljaju propisi - opšti deo Zakona o vanparničnom postupku kao i odredbe Zakona o privrednim društvima o slučajevima kada nadležni sud odlučuje u vanparničnom postupku, kao i obrasci za praktičnu primenu ovih zakona.

Na kraju je prikazana aktuelna sudska praksa u vidu sentenci iz odluka Višeg trgovinskog suda i Vrhovnog suda Srbije, i to hronološkim redom, prema vremenu njihovog donošenja.


Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Poslovni biro; 2007; latinica; 21 cm; 240 str.; 978-86-7889-290-5;