knjizara.com
Komentar Zakona o javnim nabavkama

Vladimir Kozar (autor)

Komentar Zakona o javnim nabavkama
2600 din
U korpu

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 124 od 29. decembra 2012. godine a stupio je na snagu 1. aprila 2013. godine.
PODZAKONSKA AKTA za sprovođenje ovog Zakona su objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 29 od 29.03.2013. godine a stupila su na snagu 1. aprila 2013. godine.
S obzirom na značaj podzakonskih akata za praktičnu primenu i sprovođenje ovog Zakona priredili smo OVO NOVO IZDANJE sledeće sadržine:
1. DETALJA

N KOMENTAR SVIH ČLANOVA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (178 članova), sa osvrtom na nedostatke dosadašnjeg Zakona i povezivanjem sa odredbama drugih zakona čije poznavanje je neophodno i bitno u pravilnoj primeni ovog zakona (Zakona o parničnom postupku, Zakona o stečaju, Zakona o privrednim društvima, Zakona o opše upravnom postupku, Zakona o upravnim sporovima, Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, Zakona o žigovima...);
2. REGISTAR POJMOVA;
3. SVA PODZAKONSKA AKTA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA (Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova; Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama; Pravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki; Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka; Pravilnik o građanskom nadzorniku)

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Javna nabavka
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2020; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 651 str.; 978-86-7889-696-5;