Priručnik za primenu kontnog plana budžetskih korisnika

Priručnik za primenu kontnog plana budžetskih korisnika

rasprodato

Knjiga - Priručnik sadrži dva dela, i to:

I DEO: Zakon o budžetskom sistemu, Uredba o budžetskom računovodstvu, Pra-vilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sis-tem, Kontni plan za korisnike budžetskih sredstava i Pravilnik o načinu pri-preme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.
Napomena: Svi propisi su u potpunim - prečišćenim tekstovima.


Na osnovu ovih propisa data su i dva OGLEDNA PRIMERA opštih akata koje donosi odgovarajući organ ustanove: Pravilnik o organizaciji budžetskog računo-vodstva i Pravilnik o popisu imovine i obaveza.

II DEO: posvećen je primeni kontnog plana. Na osnovu NOVOG PRAVILNIKA o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sis-tem, dati su primeri njegove primene.
Priređivač knjige (Jovanka Mihajlović), dugogodišnji je šef računovodstva Pravno-birotehničke škole u Beogradu. Zahvaljujući njenoj stručnosti i ogromnom iskustvu u primeni KONTNOG PLANA dati su mnogobrojni primeri njegove primene u praksi.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Knjigovodstvo , Kontni plan
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2007; latinica; 24 cm; 400 str.; 978-86-7889-271-4;