knjizara.com
Krivični zakonik i Zakonik o krivičnom postupku: sa registrima pojmova i prilogom na CD-u

Krivični zakonik i Zakonik o krivičnom postupku: sa registrima pojmova i prilogom na CD-u
rasprodato

Izdanje sadrži sledeće:
1. POTPUNI TEKST KRIVIČNOG ZAKONIKA sa boldiranim najnovijim izmenama ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispravka, 107/2005 - ispravka, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) i Registrom pojmova,
2. POTPUNI TEKST ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU sa boldiranim najnovijim izmenama ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i  35/2019)  i Registrom pojmova, i
 3. Prilog na CD-u koji sadrži:
1) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014 i 35/2019), 

sa boldiranim najnovijim izmenama i  dopunama, i
2) Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Sl. glasnik RS", br. 32/2013, 94/2016 i 35/2019), sa boldiranim najnovijim izmenama i dopunama.
List o izmeni: Odlukom Ustavnog suda broj IUz 134/2019 ("Sl. glasnik RS", broj 27/2021), 24. marta 2021. godine prestale su da važe odredbe člana 262. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14 i 35/19) u delu koji glasi: "Podaci o visini troškova i zahteva za njihovu naknadu mogu se podneti najkasnije u roku od jedne godine od dana pravnosnažnosti presude ili rešenja iz stava 1. ovog člana.", jer je utvrđeno da nisu u saglasnosti sa Ustavom.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Zakonski propisi
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2019; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 464 str.; 978-86-7889-680-4;