knjizara.com
Komentar Zakona o radu
sa novelama iz 2017. godine i sudskom praksom

Sekula Novaković, Željko Albaneze (autor)

Komentar Zakona o radu
rasprodato

Najnovije izmene i dopune Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), donete su na inicijativu Inspektorata za rad Republike Srbije, kao organa koji vrši nadzor nad primenom tog zakona.
Osnovni razlog dogradnje Zakona o radu jeste preciziranje i dopuna pojedinih njegovih odredaba u cilju njihovog efikasnijeg sprovođenja u praksi, kao što su: 1. obaveza podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje najkasnije pre stupanja na rad zaposlenog i drugog radno angažovanog lica; 2. vođenje dnevne evidencije o prekovremenom radu; 3. preciziranje načina dostavljanjaupozorenja; 4. pokret

anje prekršajnog postupka i u slučaju kada poslodavac, odnosno direktor ili preduzetnik, nije podneo jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje; 5. mogućnost da drugo lice odlučuje po žalbama na rešenja inspektora rada; 6. veće novčane kazne,...
Usvojene izmene i dopune kao i dugogodišnja primena predmetnog Zakona su dale "dovoljno materijala" za novo izdanje KOMENTARA Zakona o radu, koji sadrži: POTPUN TEKST Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017(OUS) i 113 od 17.12.2017.), KOMENTAR svakog člana zakona SA POSEBNIM OSVRTOM na najnovije izmene i dopune, SUDSKU PRAKSU uz odgovarajući član zakona i inovirani REGISTAR pojmova.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Radni odnosi
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni , , Psihologija

Izdavač: Poslovni biro; 6. izdanje, 2017; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 440 str.; 978-86-7889-647-7;