knjizara.com
Ekonomika preduzeća - principi i ciljevi

Dragana Pokrajčić (autor)

Ekonomika preduzeća - principi i ciljevi
2385 din
U korpu

U knjizi se izlažu osnovni principi poslovanja preduzeća, a to su produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost, koji su preduslov njihove efikasnosti i tradicionalni i savremeni pristupi ciljevima preduzeća u tržišnoj privredi.

U uvodu se objašnjavaju razlozi postojanja preduzeća. Izdvajaju se tri odgovora na pitanje zašto preduzeća postoje, a to su prednosti specijalizacije, redukcija rizika i neizvesnosti i minimiziranje transakcionih troškova. U prilogu se razmatraju multinacionalno i globalno preduzeće.

U prvoj glavi objašnjava se prihod preduzeća, koji zavisi od tražnje za proizvodima preduzeća.

Predme

t druge i treće glave je produktivnost, jedan od tri osnovna principa poslovanja preduzeća u tržišnoj privredi. Objašnjavaju se pojam i tipovi proizvodnje, ulaganja u proizvodnju, daje definicija produktivnosti, razmatraju zakon rastuće, konstantne i opadajuće produktivnosti faktora, prinosi obima, merenje produktivnosti, izvori tehnološkog napretka i porast produktivnosti, koncept marginalne produktivnosti rada, pojam ljudskog kapitala, traženja rente i troškovi uticaja, kao i nagrađivanje i podsticanje ljudskih resursa.

U četvrtoj glavi definiše se ekonomičnost, razmatraju se izvori ekonomičnosti i troškovna konkurentnost preduzeća.
Predmet pete glave je profit preduzeća. Razmatraju se ključni faktori tržišnog uspeha preduzeća, teorije profita i objašnjava se koncept računovodstvenog, ekonomskog i normalnog profita.

U šestoj glavi se definiše rentabilnost, objašnjava se maksimiranje profita, minimiziranje gubataka i prag rentabilnosti, izlažu se pristupi merenja rentabilnosti i mere za sprovođenje i unapređenje rentabilnosti preduzeća.

U sedmoj glavi razmatraju se tradicionalni i savremeni pristupi ciljevima preduzeća i koncept društveno odgovornog preduzeća.
Knjiga je deo udžbeničke literature na predmetu Ekonomika preduzeća na osnovnim akademskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Ekonomika , Preduzeća , Poslovno rukovođenje
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 11. izdanje, 2021; Broširani povez; latinica; 24 cm; 298 str.; 978-86-403-1659-0;