knjizara.com
Carinski prekršaji u praksi

Tomica Delibašić (autor)

Carinski prekršaji u praksi
rasprodato

Sa donošenjem NOVOG Carinskog zakona u 2010. godini, nije prestala primena kaznenih odredaba ranijeg Carinskog zakona iz 2003. godine, na radnje preduzete u vreme njegovog važenja. Obzirom da carinski prekršaji zastarevaju u apsolutnom roku od šest godina, NAREDNIH GODINA ĆE SE KAZNENO TUMAČITI I PRIMENJIVATI PARALELNO OBA ZAKONA. Osnovno pravilo je primena zakona iz vremena izvršenja radnje, a novi zakon će se primeniti na ranije slučajeve samo ako je blaži za učinioca.

O

tuda potreba za uporednim prikazivanjem, upoređivanjem i tumačenjem dva zakonska teksta, starog i novog Carinskog zakona i njihovih kaznenih odredaba, što se u knjizi čini, uz prikaz prakse i prateće komentare autora, kao i rešenja važećeg Zakona o prekršajima.

Prikazuje se pažljivo odabrana sudska praksa, nastala u poslednjih pet godina, a autor je imao uvid u celokupnu praksu na teritoriji Srbije i učestvovao u stvaranju te prakse. Radi se o prikazima zanimljivih životnih situacija, koje se javljaju nezavisno od zakonskih rešenja.

U pitanju je praksa sudova i drugih organa koji su odlučivali o carinskim prekršajima (veće koje je delovalo u Ministarstvu finansija i raniji Vrhovni sud Srbije), uključujući i nove sudske organe (Vrhovni kasacioni sud i Viši prekršajni sud), UKUPNO 493 ODABRANE ODLUKE I NJIHOVE SENTENCE PRAVNIH SHVATANJA.U nastavku Vam dajemo kratak sadržaj izdanja koje je autor sistema-tizovao u 21 deo:

1. Karakter carinskih prekršaja

2. Prekršaji nedozvoljenog unošenja i iznošenja robe preko carinske linije

3. Neprijava carinskom organu robe koja se unosi u carinsko područje

4. Prenos ili pokušaj prenosa skrivene robe preko carinske linije

5. Prenos robe van graničnog prelaza

6. Bežanje odnosno napuštanje graničnog prelaza

7. Međugranični prostor carine

8. Nedoprema robe carinskom organu

9. Podnošenje dokumenata sa neistinitim podacima radi ostvarenja prava koja mu po zakonu ne pripadaju

10. Roba čiji je uvoz i izvoz nedozvoljen

11. Roba iz carinskog postupka stavljena u slobodan promet

12. Carinski nadzor nad uskladištenom robom

13. Upotreba robe u nedozvoljene svrhe

14. Pogrešno označavanje robe po carinskoj tarifi

15. Onemogućavanje carinske kontrole

16. Rokovi za postupanje sa carinskom robom

17. Kapetan broda kao odgovorno lice

18. Prijem i promet carinske robe

19. Strana motorna vozila kao predmet carinskih prekršaja

20. Oduzimanje carinske robe koja je predmet prekršaja

21. Kaznene odredbe oba Carinska zakona

Ovaj priručnik je potreban kako praktičarima koji se bave prekršajnim pravom (posebno carinskim prekršajima), tako i prekršajnim sudovima, podnosiocima prekršajnih zahteva, advokatima kao i pravnicima koji rade u spoljnotrgovinskom poslovanju.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Carine , Međunarodna trgovina
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2011; ćirilica; 25 cm; 336 str.; 978-86-7889-413-8;