knjizara.com
Međunarodna trgovina

Predrag M. Bjelić (autor)

Međunarodna trgovina
4275 din
U korpu

Međunarodna trgovina je primenjena ekonomska naučna disciplina koja istražuje međunarodne trgovinske tokove, pojave i politike vezane za ovu praksu. Njen predmet proučavanja su kako odnosi koji se između zemalja uspostavljaju radi regulisanja međunarodnih trgovinskih tokova (tzv. međunarodni trgovinski odnosi), tako i aktivnosti koje jedna zemlja preduzima radi jednostranog (unilateralnog) regulisanja spoljne trgovine koju preduzeća sa sedištem u toj zemlji obavljaju.

Najranija naučna ekonomska razmišljanja vezana su za objašnjavanje međunarodne trgovine. Predmet istra

živanja međunarodne trgovine kao naučne discipline je i međunarodna trgovinska aktivnost preduzeća kao njenih nosilaca ali uvek sa makro aspekta, ali i svi finansijski tokove koji su vezani za plaćanje robe i usluga u spoljnoj trgovini, ili investicija vezanih za poslovanje u inostranstvu (strane direktne investicije).

Knjiga ”Međunarodna trgovina” je podeljena u tri celine, što je i naznačeno u podnaslovu ”teorija, poslovanje, politika”. Posle uvodnog poglavlja u kome se opisuje pojam međunarodne trgovine, u prvom delu ove monografije se razmatraju teorijski aspekti međunarodne trgovine kao što su razvoj međunarodne trgovine, glavni subjekti u ovoj oblasti i teorije koje objašnjavaju zašto do međunarodne trgovine dolazi.

U drugom delu knjige objašnjavaju se poslovni aspekti međunarodne trgovine, vezani za preduzeća i preduzetnike kao glavne nosioce poslovne aktivnosti u međunarodnoj trgovini, opisivanjem konkretnih poslovnih aktivnosti, institucija i aktivnosti u međunarodnom poslovanju.

Treći deo knjige posvećen je međunarodnoj trgovinskoj politici, i to kako bilateralnim, regilonalnim, a ponajviše multilateralnim aspektima ove oblasti. Poslednje, završno, poglavlje opisuje položaj naše zemlje u međunarodnoj trgovini i predstavlja društveno-korisnu komponentu ovog rada. Ova knjiga ima i edukativni karakter i koristi se u nastavi na predmetu ”Međunarodna trgovina” na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Međunarodna trgovina , Carine
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 2018; Broširani povez; latinica; 24 cm; 543 str.; 978-86-403-1133-5;