knjizara.com
Zabrana diskriminacije kroz komentar Zakona o zabrani diskriminacije
sa prilozima

Nevenka Petrović, Ostoja Milisavljević (autor)

Zabrana diskriminacije kroz komentar Zakona o zabrani diskriminacije
1019 din
U korpu

Prvi put u Srbiji donet je zakon kojim se reguliše oblast diskriminacije - Zakon o zabrani diskriminacije, objavljen u "Sl. glasniku RS" br. 22/2009 a stupio je na snagu 07. aprila 2009. godine, osim članova 28. do 40. ( deo zakona koji se odnosi na Poverenika za zaštitu ravnopravnosti) koji će se primenjivati počev od 1. januara 2010. godine.Usvajanje ovog Zakona osim što je značajno za dugotrajni proces usklađivanja domaće regulative sa evropskom, radi prijema u Evropsku uniju, vezano je pre svega za ispunjenje zahteva iz "bele šengen liste" i ukidanje viza za državljane Srbije za putovanja po Evropi.Knjiga sadr

ži četiri dela i to:I - ZABRANA DISKRIMINACIJE (Uvod; Šta se smatra diskriminacijom)II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE NOVOG ZAKONA (Poštovanje međunarodnih standarda preuzetih ratifikacijom međunarodnih ugovora; Antidiskriminaciono zakonodavstvo u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji; Problemi koje zakon treba da reši i cinjevi zakona)III - KOMENTAR ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJEIV- PRILOG: 1. ZAKON o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom; 2. KONVENCIJA broj 111 koja se odnosi na diskriminaciju u pogledu zapošljavanja i zanimanja 1958; 3. PREPORUKA broj 111 koja se odnosi na diskriminaciju (Zapošljavanje i zanimanje); 4. MEĐUNARODNA KONVENCIJA o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije; 5. KONVENCIJA o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.Sadrži i Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Diskriminacija , Sprečavanje , Zakonodavstvo
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2009; ćirilica; 21 cm; 168 str.; 978-86-7889-331-5;