knjizara.com
Vue.js 3 kuvar

Heitor Ribeiro (autor)

Vue.js 3 kuvar
2530 din
U korpu

Otkrijte efikasna rešenja za izradu modernih veb aplikacija pomoću najnovijih Vue funkcija i TypeScripta.

Važne funkcije

Migrirajte svoje aplikacije sa Vue.js 2 na Vue.js 3 pomoću praktičnih recepata.

Istražite najnovije funkcije Vue.js 3, kao što su API za reaktivnost, API za sastavljanje i podrška za TypeScript.

Proširite mogućnosti i performanse Vue.js aplikacija pomoću radnih okvira Quasar, Vuetify i Nuxt.js.

Opis knjige

Vue.js je progresivni veb radni okvir za izradu profesionalnih korisničkih interfejsa za veb aplikacije.
Zahvaljujući radnom okviru Vue.js 3, fronten

d radni okvir je ojačan arhitektonskim poboljšanjima, novim osnovnim programskim jezicima, novim procesima renderovanja i zasebnim osnovnim komponentama.

Na početku knjige videćete recepte za implementaciju Vue.js 3 novih funkcija u projektima veb razvoja i za migraciju postojećih Vue.js aplikacija na najnoviju verziju. Postavićete i pokrenućete TypeScript pomoću radnog okvira Vue.js i pronaći ćete sažeta rešenja za uobičajene izazove i „zamke“ sa kojima se suočavate prilikom implementacije komponenata, derivata i animacija, izrade plaginova, dodavanja upravljanja stanjem, usmeravanja i razvoja kompletnih jednostraničnih aplikacija (SPA -Single-Page Applications).

Dok budete napredovali, otkrivaćete recepte koji će vam pomoći da integrišete aplikacije Vue.js sa radnim okvirom Nuxt.js da biste dodali mogućnosti renderovanja na strani servera u svoje SPA aplikacije. Zatim ćete učiti o Vue.js ekosistemu, tako što ćete istražiti savremene radne okvire, kao što su Quasar, Nuxt.js, Vuex i Vuetify, u svojim veb projektima. Na kraju, knjiga vam obezbeđuje rešenja za pakovanje i implementaciju vaših Vue.js aplikacija.

Kada u celosti pročitate ovu knjigu o radnom okviru Vue.js, moći ćete da identifikujete i da rešite izazove sa kojima ćete se suočiti prilikom izrade Vue.js aplikacija i da usvojite Vue.js radni okvir za frontend veb projekte bilo koje veličine.

Naučićete da:

dizajnirajte i razvijate velike veb aplikacije pomoću najnovije Vue.js 3 funkcije

kreirate impresivan izgled korisničkog interfejsa i stranice pomoću alatki Vuetify, Buefy i Ant Design

proširujete svoje Vue.js aplikacije pomoću dinamičkog obrasca i validacije prilagođenih pravila

dodajete upravljanje stanjem, rutiranje i navigaciju u svoje veb aplikacije

proširujete Vue.js aplikacije na strani servera pomoću radnog okvira Nuxt.js

otkrivate efikasne tehnike za implementaciju veb aplikacija pomoću radnog okvira Netlify

Sadržaj

Razumevanje Vue 3 i kreiranje komponenata

Uvod u TypeScript i Vue Ecosystem

Vezivanje podataka, validacija obrazaca, događaji i izračunata svojstva

Komponente, miksini i funkcionalne komponente

Preuzimanje podataka sa Veba pomoću HTTP zahteva

Upravljanje rutama pomoću vue-routera

Upravljanje stanjem aplikacije pomoću Vuexa

Animiranje aplikacije pomoću tranzicija i CSS-a

Kreiranje lepih aplikacija pomoću UI radnih okvira

Implementacija aplikacije na Cloud platformama

Direktive, plaginovi, SSR i još mnogo štošta

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Web prezentacije , JavaScript
Ostali naslovi iz oblasti: Programiranje

Izdavač: Kompjuter biblioteka; 2021; latin; 24 cm; 562 str.; 978-86-7310-560-4;