Revizija javnog sektora

Zdenko Vidovič, Ljubiša Stanojević (autor)

Revizija javnog sektora

2600 din

U korpu

Knjiga Revizija javnog sektora autora Prof. dr LJubiše Stanojevića, licenciranog ovlašćenog revizora i mr Zdenke Vidovič, ovlašćenog državnog revizora, obrađuje domen delovanja revizora u javnom sektoru, kao jednog od suštinskih preduslova uspešnog odlučivanja u javnom sektoru i upravljanja javnim sredstvima.
Knjiga je strukturirana u šest delova, s pridodatim pitanjima za proveru znanja, uključujući dati predgovor, korišćenu literaturu, abstrakt, listu tabela i slika.


U uvodnom poglavlju prikazana je kratka istorijska retrospekcija razvoja državne revizije u evropskim i na našim prostorima a dat je i prikaz bazičnih procedura o revidiranju u okruženju javnog sektora.
U Prvom delu knjige obrađene su pravne i strukovne osnove koje treba da poštuje svaki revizor, nezavisno od toga da li revidira subjekt privatnog ili javnog sektora. U ovom poglavlju su objašnjene i prezentirane nadležnosti standarda i smernica DRI u Republici Srbiji. Ovaj deo knjige uključuje pojmovno-definicijsko opredeljenje revizije javnog sektora, kao i njen značaj i ulogu u ekonomiji jedne države. Detaljno su analizirane i objašnjene smernice INTOSAI standarda i prezentiran integralni pregled strukture obavljanja revizije javnog sektora. Na kraju ovog dela dat je osvrt i pregled kodeksa profesionalne etike državnih revizora s posebnim osvrtom na Limsku deklaraciju.
U Drugom delu knjige obrađene su vrste revizija javnog sektora, u formi uputstva o primeni referentnih standarda u procesu revidiranja.
U Trećem delu knjige obrađen je proces revidiranja javnog sektora od predrevizionog postupka, postupka planiranja revizije, obavljanja postupaka revidiranja do izveštavanja i poslerevizionog postupka, što je od značaja za postizanje efekata državne revizije.
U Četvrtom delu detaljno je obrađena problematika oblasti revizije sistema korisnika budžetskih sredstava, od budžeta Republika Srbije, do privrednih društava i odnosi se na pozicioniranje funkcije revizora i njegove odgovornosti.
Naslov Petog dela - Tehnike revizije - odnosi se na dominantno dokumentacioni deo obavljanja revizije javnog sektora a naglasak se stavlja na revizorske dokaze, programe i revizorski dosije.
U završnom Šestom delu, obrađena je uloga državne revizije u sprečavanju i otkrivanju prevare i korupcije. Posebno je objašnjena problematika procene rizika i reakcija revizora na utvrđeni rizik, kao i na postupke istrage i implementacije preventivnih mera za sprečavanje korupcije i izveštavanje o nalazima.
Knjiga je rezultat rada dvoje ravnopravnih autora i temelji se na materijalu koji je korišćen za obuku kandidata za sticanje zvanja državni i ovlašćeni državni revizor pri DRI Srbije. Knjiga je prevashodno namenjena budućim kandidatima za državnu reviziju, koji su se opredelili za bavljenje ovom strukom, kao i široj javnosti koja je zainteresovana za ovu oblast. Takođe, nadamo se da će ova knjiga biti od koristi i studentima na univerzitetima i fakultetima na kojima se izučava problematika revizije.
Autori ove knjige posebno zahvaljuju Državnoj revizorskoj instituciji Srbije koja im je ukazala poverenje da kao članovi Komisije za sticanje zvanja državni i ovlašćeni državni revizori budu tvorci prve generacije državnih i ovlašćenih državnih revizora, čime su dati strukovni temelji za dalji razvoj ove nadasve važne institucije.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Računovodstvo
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Poslovni biro; 2014; Broširani povez; latinica; 25 cm; 440 str.; 978-86-7889-564-7;