knjizara.com
Pridruživanje Evropskoj uniji

Tanja Miščević (autor)

Pridruživanje Evropskoj uniji
rasprodato

Pridruživanje Evropskoj uniji je takav ugovorni odnos koji državama nečlanicama daje mogućnost da, bez stupanja u članstvo organizacije, poseduju neka prava koja su inače dostupna samo članicama. Posmatrano iz tog aspekta, jasnije je da je pridruživanje najčešće priprema države za buduće članstvo, kroz preuzimanje određenih pravila – standarda koji će joj pomoći prvenstveno da bude deo jedinstvenog, unutrašnjeg tržišta, ali i da preuzme druge obaveze koje proizlaze iz članstva.
Činjenica da pridr

užena država dobija prava koja je približavaju „klubu uspešnih“, gde i ona želi da se učlani, u velikoj meri je i razlog privlačnosti pridruživanja Evropskoj uniji. Međutim, često se zaboravi da pridruživanje, a još više i sam ulazak u članstvo znači i ispunjavanje uslova i preuzimanje obaveza, koji iz tog procesa proizlaze. Te obaveze su i političke, i ekonomske, i pravne, ali i specifične, kreirane za svaku od pridruženih država pojedinačno u skladu sa njihovim pojedinačnim situacijama i deo su agende koja podržava uspeh ekonomskih i političkih reformi i tako vodi uređenijim, stabilnijim, predvidivijim i prosperitetnijim društvima.
Država može težiti tim standardima, a da pri tom ne teži ulasku u punopravno članstvo, ali je lakše na reformskom putu imati saveznika, čija je stručna, tehnička i materijalna pomoć velika podrška u činjenju potrebnih koraka. Takođe, usvajanje standarda koji vode bližim i razuđenijim odnosima sa EU lakše je ako postoji perspektiva učešća u njihovom formulisanju, a pravo glasa je nešto što može doneti samo ulazak u članstvo.

Dr Milica Delević
direktor Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Evropska unija , Integracija
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Službeni glasnik; 2009; latinica; 24 cm; 198 str.; 978-86-519-0264-5;