knjizara.com
Pravni poredak Nezavisne Države Hrvatske

Pravni poredak Nezavisne Države Hrvatske
880 din
U korpu

Istorija Nezavisne Države Hrvatske (NDH), pa time i pravna istorija te tvorevine, sagledavala se na srpskim prostorima, bar u najvećoj meri, u okvirima različitih političkih poduhvata koji su bili sprovođeni sa manje ili više uspeha od vremena nestanka te tvorevine. Takvo sagledavanje je neminovno bilo pristrasno i opterećeno političkim zahtevima tih poduhvata.
Smatrali smo, stoga, da je došlo vreme da se objektivno, nepristrasno i bez emocija sagleda pravna istorija NDH, izolovano od mogućih uticaja političkih ideja, ideologija i na njima zasnovanih poduhvata. Usmerenje upravo na pravnu istoriju bilo je uslovljeno upadljivim nedostatkom istraživanja te vrste. Dok je obja

vljeno dosta radova na temu opšte, političke ili vojne istorije NDH, čak i istorije ideja koje su oblikovale tu tvorevinu, gotovo da uopšte nema radova iz njene pravne istorije.
Imajući sve to u vidu, sa ciljem da se popuni tako velika praznina i da se spozna pravna anatomija NDH, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održana je, 30. marta 2017. godine, konferencija „Pravni poredak Nezavisne Države Hrvatske“. Zbornik koji vam je u rukama čine finalne verzije radova izloženih na toj konferenciji.
Zadovoljstvo nam čini da se ovom prilikom zahvalimo svima onima koji su podržali održavanje konferencije i ovaj izdavački poduhvat i koji su učinili mnogo da ovaj zbornik bude onakav kakav jeste, što znači i da radovi u njemu budu bolji u poređenju sa njihovom prvom verzijom. Naravno, niko od pomenutih ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne preostale greške niti neminovno deli vrednosne sudove iznete u zborniku. Simi Avramoviću, dekanu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zahvaljujemo na velikoj podršci održavanju konferencije i objavljivanju zbornika. Organizacionom odboru konferencije u sastavu Dejan Popović, Đorđe Ignjatović, Miodrag Jovanović, Vladimir Pavić, Ivana Krstić, Tanasije Marinković i Ivana Marković (sekretar) zahvaljujemo na predanom zajedničkom radu kojim smo rešili mnoge dileme kakve neminovno prate intelektualne projekte kojima se zalazi na nepoznatu, neistraženu teritoriju. Direktoru Vojnog arhiva pukovniku Miloradu Sekuloviću zahvaljujemo na tome što je autorima omogućio neometan pristup bogatoj arhivskoj građi Nezavisne Države Hrvatske koja je pohranjena u tom arhivu. Učesnicima konferencije Violeti Beširević, Miletu Bjelajcu, Žiki Bujukliću, Goranu Dajeviću, Ljubodragu Dimiću, Marku Đurđeviću, Nebojši Jovanoviću, Milanu Koljaninu, Milošu Stankoviću i Jasminki Hasanbegović zahvalni smo na svim izrečenim komentarima kojima su pomogli autorima u finalizaciji njihovih tekstova. Zahvalnost dugujemo i recenzentima knjige Ljubodragu Dimiću, Milanu Koljaninu, Ratku Markoviću i Miodragu Orliću na pažljivom čitanju prve verzije teksta i veoma korisnim sugestijama, kao i tehničkim urednicima knjige Nikoli Iliću i Milošu Vukotiću, Jovanu Đorđeviću na pažljivom i brzom prelomu, a Ireni Popović na temeljitoj lekturi. Na kraju bismo želeli da najsrdačnije zahvalimo svim autorima na izvanrednoj saradnji. Njihov istraživački entuzijazam, toliko redak u svetu koji nas okružuje, dao nam je dodatni podsticaj u radu na ovom izdavačkom poduhvatu. I nadu da ovo nije poslednji poduhvat te vrste.
Nekoliko tehničkih napomena. Zbog dva naroda koje deli, između ostalog, i isti jezik i jezičkih specifičnosti jedne i druge varijante, latinicom je navedeno sve ono što je iskazano na hrvatskom jeziku, a pogotovo propisi i zvanični dokumenti NDH, uključujući i nazive tih propisa i dokumenata.
Takođe, latinicom su navedeni i citati ukoliko je delo koje se citira objavljeno na latinici. Specifičnost pravnog poretka NDH dovela je do toga da u toj tvorevini nisu postojali zakoni u smislu uobičajene procedure njihovog donošenja u parlamentu. Umesto toga su voljom šefa države donošene „zakonske odredbe“. Ti propisi se u ovom zborniku označavaju kao zakoni, iako njihovo donošenje nije pratila odgovarajuća procedura, budući da su imali snagu zakona.
Meseci su označavani na uobičajen način, osim ukoliko nije u pitanju citat iz hrvatskog teksta.
Na kraju zbornika se nalazi spisak literature koja može da bude od koristi budućim istraživačima istorije NDH. Nisu sve bibliografske jedinice sa tog spiska korišćene u radovima u zborniku.
Rešenje korica zbornika i slika na njima, Rembrantov „Čas anatomije doktora Tulpa“, inspirisano je koricama „Časa anatomije“ Danila Kiša.
U Beogradu, 21. novembra 2017. godine Urednici

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Nezavisna država Hrvatska
Ostali naslovi iz oblasti: Istorija

Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; 2017; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 358 str.; 978-86-7630-737-1;