Plodovi pohoda - conquistador

Boško Tomašević (autor)

Plodovi pohoda - conquistador

rasprodato

Boško Tomašević je pisac, pesnik, esejist. Pored k nji že v n o g stvaralaštva bavi se takođe i naukom o književnosti, teorijom interpretacije kao i hermeneutikom. Svojih prvih pesničkih radova, napisanih u nadrealističkom duhu se odrekao. Kasnije, stvara poetiku bitnog pesništva, koja se temelji na Hajdegerovoj filosofiji bitnog mišljenja. U tom periodu, stvarao je uporedo i pesništvo koje je bilo okrenuto razgovoru pesništva sa delima drugih autora i mislilaca. Tu svoju modifikovanu poetiku, nazvao je: Pesništvo Biblioteke (intertekstualno pesništvo).

U tom domenu poetike izdao je nekoliko knjiga, izdvajamo neke od njih: Kartezijanski prolaz (1989), Celan-studije i druge pesme (1991), Predeo sa Vitgenštajnom i druge ruševine (1995). Između 1994. i 2004. godine, nastaje tzv. „pesništvo iskustva“, nova pesnička matrica, koja se temelji na autorovom razumevanju pesništva kao izvesnog pokazivanja čovekovog odnosa prema svakidašnjim bivstvovanjem na zemlji i tu-bivstvujućem. Zbirka pesama „Plodovi pohoda – conquistador“ jedna je od zbirki pesama nastalih iz „pesništva iskustva“ i takođe je vrhunac njegovog dosadašnjeg pesničkog puta. Sa pesničke margine, kao izabranog prostora, autor se u ovoj knjizi obračunava sa idolima trga u srpskoj savremenoj lirici i odgovarajućim poetikama, ali i vlastitim pesničkim zalutima. Boško Tomašević je član austrijskog i francuskog PEN-a, Societe des Gens de Lettre de France, Evropske Akademije nauka i umetnosti.


Ostali naslovi iz oblasti: Poezija

Izdavač: Narodna knjiga - Alfa; 2008; Broširani povez; latinica; 21 cm; 203 str.; 978-86-331-3334-0;