Pesme - Slobodan Rakitić

Slobodan Rakitić (autor)

Pesme - Slobodan Rakitić

rasprodato

Izabrane pesme istaknutog savremenog srpskog pesnika Slobodana Rakitića podeljene su u nekoliko ciklusa, koji su dobili naslove prema nazivima njegovih pesničkih knjiga. Na taj način je, pored vrednosnog principa, poštovan i hronološki princip pri komponovanju knjige, što je doprinelo da se prati geneza ne samo pesničkih tema, motiva i ideja, nego i pesničkih postupaka i žanrovskih mogućnosti Rakitićeve poezije.

Kao pesnik naglašenog elegičnog tona – nesumnjivo najbolji pesnik elegija u srpskoj književnosti posle Drugog svetskog rata – on je svakoj pesničkoj temi omogućavao i jedno opšte, univerzalno, metafizičko ili mitopoetsko značenje, i neposredno, konkretno značenje, blisko povezano sa pesničkim predmetom. Teme opšte prolaznosti, neminovnosti smrti, nestajanja, nesaglasnosti između pesnikovog položaja u stvarnosti i njegove idealizovane predstave o njoj, između tragične sudbine nacionalnog bića i potrebe da se ona jezički simbolizuje i postavi u šire ontološke okvire, između autopoetičkog promišljanja sudbine same poezije i jezika kao njenog osnovnog sredstva izaražavanja, težnje ka jedinstvu doživljaja sveta i nesavršenstva samog sveta, potrebe za harmonijom, za ravnotežom i opštim mirom koji uvek ostaju nedosegnuti, i druge pesničke teme slične prirode, kao i način na koji ih on jezički oblikuje, potvrđuju stav književne kritike da lirika Slobodana Rakitića pripada najizrazitijem refleksivnom i metafizičkom usmerenju u savremenoj srpskoj poeziji.


Ostali naslovi iz oblasti: Poezija

Izdavač: Srpska književna zadruga; 0001;