knjizara.com
Osnovi krivičnog prava 1
Krivično materijalno pravo

Zoran Stojanović, Veljko Delibašić, Milan Škulić (autor)

Osnovi krivičnog prava 1
1320 din
U korpu

„Kriterijum za izbor materije i način njene obrade u ove dve knjige koje imaju zajednički naslov Osnovi Krivičnog prava (prva knjiga: Krivično materijalno pravo; druga knjiga: Krivični postupak kroz praktičnu primenu) bila je njena svrha, a to je da obuhvati osnovna i najvažnija pitanja dve srodne grane prava: krivičnog i krivičnog procesnog prava. Pre svega, to su pitanja koja imaju praktični značaj, dok su ona teorijskog karaktera obrađena u meri koja je nužna za objašnjavanje određenog pitanja. I činjenica da s

u u drugoj knjizi dati i obrasci za primenu krivičnog procesnog prava ukazuje na to da je osnovna koncepcija ove knjige (u dva toma) usmerena na primenu krivičnog i krivičnog procesnog prava. To ipak ne znači da je knjiga za cilj imala da bude komentar odredaba Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku. Između ostalog, za to bi bilo nužno da se u znatno većoj meri u obzir analizira sudska praksa, a bilo bi nužno posvetiti i mnogo više prostora komentarisanju ta dva obimna i sistemska zakonika. Osim toga, izvršena je određena selekcija materije, tj. krivično pravo nije u celini obrađeno. Selektivni pristup je izražen naročito u oblasti posebnog dela krivičnog prava u okviru kojeg nisu obrađena brojna krivična dela, već samo ona važnija. I sam naslov ove knjige na odgovarajući način izražava njen sadržaj. S obzirom na to da je reč o osnovnim znanjima iz ove dve grane prava koja se ipak izlažu na način koji prevazilazi pristup uobičajen za priručnike (npr. ulazi se i u mnoga sporna pitanja, a u elementarnoj formi knjiga je snabdevena i naučnom aparaturom, tj. navođenjem izvora iz literature i sudske prakse za pojedine stavove) može se postaviti pitanje kome je ona namenjena. Ona može biti od koristi kako onima koji već poznaju krivično-pravnu materiju, tako i onima koji iz određenih razloga imaju potrebu da se bliže upoznaju sa ove dve grane prava. Autori se nadaju da će ona osim onima koji tek počinju da se bave krivičnim pravom i koji se pripremaju za polaganje pravosudnog ispita, biti od koristi i drugim akterima krivičnih postupaka, poput sudija i javnih tužilaca, advokata, sudijskih i javnotužilačkih pripravnika, stručnih saradnika i savetnika u sudovima i javnim tužilaštvima, kao i policajcima koji postupaju u predistražnom postupku. Ona, u izvesnoj meri, sadrži i pitanja koja su od značaja i za nauku krivičnog prava tako da može da posluži i onima koji pišu stručne i naučne radove.“
Iz predgovora

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Krivično pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Službeni glasnik; 2019; Tvrd povez; ćirilica; 24 cm; 388 str.; 978-86-519-2259-9;