Opšti i industrijski menadžment

Anri Fajol (autor)

Opšti i industrijski menadžment

550 din

U korpu

Opšti i industrijski menadžment objavljen u ediciji Tradicija pred vama je kao svedočanstvo neprolaznosti ideja utemeljivača menadžmenta francuskog autora Anri Fajola. Podrobnom uporednom analizom dolazi se do zaključka da je u odnosu na svoje savremenike Anri Fajol neuporedivo sveobuhvatnije opisao razne aspekte funkcije administracije (menadžmenta) u preduzeću i na taj način dao osnove savremenom menadžmentu.
IZ PREDGOVORA I

....Fajol je posebnu pažnju posvetio problemima top menadžmenta, organizovanjem preduzeća kao celine, a mnoga njegova rešenja primenjuju se i danas.

Definisanje funkcija u preduzeću, opis administrativne (menadžment) funkcije, određivanje potrebnih sposobnosti za njeno obavljanje, opis 14 principa(načela) koji se u njoj primenjuju, kao i opis pet elemenata administracije: predviđanja unapred, organizacije, komandovanja, koordinacije i kontrole, potpuno su aktuelni i sreću se kako u savremenim delima iz oblasti menadžmenta tako i u praksi savremenog rukovodioca. Svi navedeni razlozi dovode do zaključka da se Anri Fajol može smatrati ocem menadžmenta koji koristi termin administracija da bi označio funkciju preduzeća koja treba: “...da spremi opšti program za rad, za akciju preduzeća, da obrazuje njegovu snagu, da dovede u uzajamnu vezu sve snage preduzeća i da ih uputi na uzajamno harmonijsko dejstvo.

IZ PREDGOVORA II

Ratovi se završavaju. Oni su dugo trajali, bili su od silnoga uticaja na celokupni život i ostavili su velike izmene u svim pravcima, a najjače promene odnose se na red i poredak u radu industrijskih preduzeća.Dosadašnji način administracije i organizacije ovih preduzeća oseća se oslabljenim i ne može više uneti ravnotežu u njihov rad i život. Treba tražiti druge načine i druga sredstva, kojima će se obezbediti funkcionisanje privrede, kojom bi se dovela u pravilan odnos proizvodnja i potrošnja izrađene robe, te da se u tom pravcu dođe do stabilne osnove.Ovim će redovima biti cilj da iznesu načela za administraciju industrijskih preduzeća na što modernijoj bazi, te da upoznaju sa ovim pitanjima one, koji se za njih interesuju.
Prvi deo ovoga rada obuhvata prevod Fajolove rasprave o administraciji, koja je štampana u časopisu: Bulletin et Comts rendus mensuce de la Societe de l industrie minerale - 1916. godine.

U odnosu na administraciju Fajol se u mnogo čemu ne slaže sa Amerikancem Tejlorom. Ja ću ovde za sada izneti Fajolove principe, smatrajući, da oni čine zgodan prelaz ka tejlorizmu, a o tejlorizmu ću drugom prilikom govoriti opširnije.

Mart 1920, Beograd Ž. Dimitrijević

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Industrijski menadžment
Ostali naslovi iz oblasti: Menadžment

Izdavač: ASEE doo; 2006; latinica; 21 cm; 184 str.; 86-7668-039-6;