knjizara.com
Monetarna ekonomija
Teorijsko-metodološke osnove efikasne monetarne politike

Gradimir Kožetinac, Aleksandar Živković (autor)

Monetarna ekonomija
4485 din
U korpu

Ova knjiga predstavlja jedan moderan i sveobuhvatan pristup istraživanju uloge i značaja novca u privredi. U svetlu tog pristupa, daje se kompleksan prikaz mreže relacija novca sa ekonomskim varijablama preko kojih se opisuje funkcionisanje privrede.

U prvoj oblasti koju obrađuje knjiga, monetarnoj analizi, iznete su metodološke osnove i pojmovni rečnik monetarne ekonomije. Povezano sa tim, prezentiran je i istorijski razvoj fenomena novca do današnjih dana, ponuđeno objašnjenje različitih definicija monetarnih agregata, među kojima se posebno izdvajaju definicija primarnog novca i novčane mase. Iskorak ka

savremenoj monetarnoj analizi je učinjen kroz izlaganje procesa monetarno-kreditne multiplikacije, kojim se uvodi rudimentarna institucionalna infrastruktura monetarnih procesa koju čine centralna banka i poslovne banke.

Druga oblast koju obrađuje knjiga je monetarna teorija. Monetarne teorije su zaokružene škole učenja koje nastoje da razotkriju spregu između monetarnih i realnih procesa u privredi. Tri monetarne teorije se identifikuju kao opšteprihvaćene: monetarizam, kejnzijanizam i klasična škola. Svakoj od ovih teorija odgovara posebno koncipiran monetarni transmisioni mehanizam, prema kome monetarna neravnoteža različito utiče na realna ekonomska kretanja.

Konačno, treća oblast kojom se bavi knjiga je monetarna politika. Važnost odgovorne i adekvatne monetarne politike ogleda se u sprečavanju razvijanja najvećeg ”monetarnog zla” -inflacije. Inflacija katalizatorski deluje na rast disfunkcionalnosti realnih ekonomskih kretanja, čime se sputava prosperitet privrede, a rastu socijalne i druge društvene tenzije. Da bi blokirala ove procese, centralna banka koristi delotvoran monetarni instrumentarijum - zbirku instrumenata monetarne politike. Operacije na otvorenom tržištu, obavezne rezerve i diskontna stopa su tri osnovna instrumenta monetarne politike. Finim podešavanjem ovih instrumenata, monetarna politika deluje kao promotor stabilnosti cena i vrednosti nacionalne valute, čime u krajnjoj liniji podržava i opšti ekonomski i privredni razvoj zemlje.

Knjiga je udžbenik na predmetu Monetarna ekonomija na dodiplomskim akademskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, ali se koristi, u celini ili delom, kao udžbenik na drugim fakultetima i/ili na akademskim studijama - master.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Monetarna politika , Finansije , Novac , Krediti
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 13. izdanje, 2019; Broširani povez; latinica; 24 cm; 748 str.; 978-86-403-1579-1;