Merenje performansi preduzeća

tradicionalni i savremeni koncepti

Biljana Pešalj (autor)

Merenje performansi preduzeća

1680 din

U korpu

Savremeno okruženje postavlja brojne izazove i zahteve pred sistem upravljanja preduzećem. Imajući u vidu stav da nema upravljanja bez merenja, postoji izražena težnja poslednjih decenija da se sistem merenja usavrši, u cilju poboljšanja sistema kontrole, kao sastavnog dela procesa upravljanja. Sistem za merenje performansi je deo kontrolnog i upravljačkog sistema preduzeća. Svako unapređenje sistema za merenje performansi i bolje usklađivanje sa procesom upravljanja obezbeđuje bolju implementaciju izabrane strategije i doprinosi ostvarenju postavljenje vizije i misije preduzeća.Ova knjiga pruža sistematizaciju različitih pokazatelja i koncepta merenja performansi preduzeća uz prikaz teorijske i metodološke osnove sistema pokazatelja i koncepata koji su danas opšte prihvaćeni u literaturi i široko primenjivani u praksi. U skladu sa predmetom, izlaganje u knjizi je organizovano u četiri dela.

Prvi deo rada ima za cilj da, uz obrazloženje osnovnih pojmova, merenje performansi preduzeća stavi u širi kontekst i posmatra njegovo mesto u odnosu na celinu procesa kontrole i upravljanja.

Drugi deo rada se bavi tradicionalnim sistemima merenja performansi preduzeća, s posebnim naglaskom na sistem finansijskih pokazatelja uspešnosti preduzeća.

Treći deo rada bavi se savremenim pokazateljima merenja performansi preduzeća i prikazom jednog od najpopularnijih savremenih koncepata za merenje performansi – koncepta dodate ekonomske vrednosti.

Četvrti deo govori o konceptu Nortona i Kaplana – Balanced Scorecard. Ovaj pristup odlikuje inovativan, uravnotežen pristup procesu merenja performansi preduzeća ali i upravljanja u celini. Njegova suština je u definisanju većeg broja dimenzija u okviru kojih se performanse prate i mere, putem identifikovanja određenog broja pokazatelja međusobno povezanih uzročno posledičnim vezama. Svako izlaganje pojedinih koncepata merenja performansi zaokruženo je izlaganjem njegovih prednosti i nedostataka u odnosu na druge pristupe.

Knjiga je namenjena naučnoj i stručnoj javnosti zainteresovanoj za sisteme kontrole i merenja performansi preduzeća.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Preduzeća
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 2006; Broširani povez; latinica; 24 cm; 212 str.; 86-403-0741-5;