knjizara.com
Krivično pravo : opšti deo

Dragan Jovašević (autor)

Krivično pravo : opšti deo
1215 din
Stara cena: 1430 din
U korpu

Osnovni pojmovi i instituti opšteg dela krivičnog prava izloženi su na bazi pozitivnopravnih rešenja sadržanih u: ?rivičnom zakoniku, Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, Zakonu o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, Zakonu o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, Zakonu o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija i Zakonu o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, s izmenama i dopunama koje su u primeni na dan 1. juna 2018. godine. Tekst je potkreplje

n brojnim teorijskim shvatanjima domaće, ali i inostrane krivičnopravne teorije, pravnim shvatanjima najznačajnijih sudova u Republici, kao i komparativnim rešenjima savremenih krivičnih zakona ili zakonika, naročito onih koji su doneti u poslednje vreme čime je podignut nivo aktuelnosti, ali i ozbiljnog naučnog promišljanja. Pored toga, određeno mesto i pažnja je s obzirom na posmatranu materiju posvećena i izlaganju brojnih instituta koji su vezani za poseban status maloletnika i pravnih lica kao učinilaca krivičnih dela u meri i na način koji se odnose na osnovne pojmove i institute opšteg dela krivičnog prava.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Krivično pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Dosije; 2018; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 394 str.; 978-86-6047-273-3;