knjizara.com
Hartije od vrednosti - Upravljanje portfoliom i investicioni fondovi

Dejan Šoškić (autor)

Hartije od vrednosti - Upravljanje portfoliom i investicioni fondovi
3285 din
U korpu

Ova knjiga se zasniva na autorovoj doktorskoj disertaciji "Portfolio menadžment i investicione kompanije: ekonomsko-statistička analiza na primeru SAD".
Tema je izabrana radi analize, u domaćoj ekonomskoj nauci relativno zapostavljene, oblasti koja, s obzirom na privredne reforme u našoj zemlji i drugim zemljama u tranziciji, dobija na značaju i punoj aktuelnosti.
Moderna teorija investiranja u hartije od vrednosti, koja je dala nekoliko nobelovaca, sve više postaje osnov donošenja racionalnih investicionih odluka u praksi razvijenih finansijskih sistema. S drug

e strane, investicioni fondovi predstavljaju institucionalnu inkarnaciju funkcije portfolio menadžmenta koja se nalazi u osnovi moderne teorije investiranja. Ove institucije svojom atraktivnošću i efikasnošću masovno privlače nove investitore i poslednjih decenija predstavljaju finansijski institucionalni segment sa najvećim rastom u svetu. One ozbiljno ugrožavaju klasične oblike štednje kod banaka kao i mnoge vidove osiguranja.

U zemljama u tranziciji, investicioni fondovi mogu da igraju, i već su igrali, značajnu ulogu u privatizacionim procesima daljem razvoju tržišne privrede.


Kratak sadržaj:

Glava I: Okruženje investiranja u hartije od vrednosti
Glava II: Analiza i selekcija portfolia hartija od vrednosti
Glava III: Teorija tržišta kapitala
Glava IV: Investicione kompanije
Glava V: Performanse investicionih fondova
Glava VI: Upravljanje portfoliom i investicioni fondovi: Pouke za zemlje u tranziciji

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Finansijsko tržište , Hartije od vrednosti , Investicioni fondovi
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija , , Menadžment

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 7. izdanje, 2021; Broširani povez; latinica; 24 cm; 438 str.; 978-86-403-1675-0;