knjizara.com
Ekonomska statistika

Dejan Šoškić, Gorana Krstić (autor)

Ekonomska statistika
2704 din
U korpu

Knjiga je univerzitetski udžbenik za predmet "Ekonomska statistika" na trećoj godini osnovnih studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, ali je mogu koristiti i svi oni koji su zainteresovani za osnovne koncepte i metode merenja makroekonomskih pojava iz različitih oblasti ekonomske statistike, kao što su: nacionalni računi, javne finansije, cene, tržište rada, blagostanje stanovništva, platni bilans i finansijski sektor. Knjiga

takođe ima za cilj da pomogne svima onima koji svakodnevno koriste indikatore ekonomske statistike da ih bolje razumeju, pravilno upotrebljavaju i adekvatno protumače njihovo kretanje – imajući u vidu moguća ograničenja metodologije koja je korišćena za njihovo izračunavanje.
Knjiga je podeljena u devet glava, tako da obuhvata sve osnovne oblasti ekonomske statistike. U prve dve glave definisana je ekonomska statistika i osnovni pojmovi statističkog sistema u okviru koga se realizuju zadaci ekonomske statistike. Statistika vrednosti proizvodnje i dohotka, kao najvažnije oblasti ekonomske statistike, obrađena je u kontekstu sistema nacionalnih računa u glavi 3. Ostali statistički indikatori ekonomske aktivnosti prikazani su u okviru statistike javnih finansija (glava 4), statistike eksterne makroekonomske pozicije (glava 8) i statistike finansijskog sektora (glava 9). Statistički indikatori raspodele prikazani su u okviru statistike cena (glava 5) i statistike blagostanja stanovništva (glava 7), dok je statistika tržišta rada prikazana u glavi 6.
Za svaku oblast ekonomske statistike prikazani su izvori podataka i metodologija koja se koristi za izračunavanje odgovarajućih makroekonomskih indikatora, a njihovo kretanje je ilustrovano podacima za Srbiju, zemlje Evropske unije ili OECD-a. Takođe je dat rezime osnovnih pojmova, kao i pitanja i zadaci za vežbu.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Ekonomska statistika
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija , , Statistika

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 2015; Broširani povez; latinica; 24 cm; 391 str.; 978-86-403-1415-2;