knjizara.com
Ekonomska politika - teorija i analiza

Nikola Fabris, Bojan Dimitrijević (autor)

Ekonomska politika - teorija i analiza
3898 din
U korpu

Knjiga “Ekonomska politika - teorija i analiza” je univerzitetski udžbenik pisan na osnovu programa za predmet Teorija i analiza ekonomske politike, koji se počev od 2003. godine, predaje na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, i prvenstveno je namenjen studentima četvrte godine u okviru smera Makroekonomska analiza i politika.Knjiga

treba da pomogne studentima da razumeju način na koji funkcionišu savremene privrede, šta su ključni ekonomski problemi, kojim instrumentima, merama i mehanizma ekonomska politika može pomoći u rešavanju, ili ublažavanju tih problema, koji su osnovni ekonomski i razvojni ciljevi savremenog društva, zašto su rasprave o budžetskim, poreskim i monetarnim pitanjima u javnosti toliko važne.Studenti se ujedno osposobljavaju da lakše razumeju složenu ekonomsku stvarnost, da je dijagnostikuju i da budu u stanju da primene odgovarajuće terapije u praksi, u cilju efikasnijeg i racionalnijeg funkcionisanja privrede.U pogledu sadržaja, knjiga je podeljena na četiri logičke celine, sa deset poglavlja. Najznačajnije teorije obrađene su hronološki, doktrinarno, empirijski i modelski, uz obilje preglednih tabela, grafikona, blok dijagrama, bokseva (koji sadrže često poučne primere vezane za konkretne probleme i događaje) i formula, u meri gde je to bilo neophodno za objašnjenje teksta.Nastojali smo da knjiga obuhvati i elemente koji podstiču studente na kritičko razmišljanje, aktivan, promišljen odnos prema ekonomskim problemima.Knjiga, kombinovana dodatnom literaturom, seminarskim, esejskim i diplomskim radovima, uz aktivno učešće studenata na predavanjima i vežbama, treba da kod njih stvori sposobnost za praktičnu primenu stečenih znanja iz pozicije savetnika, analitičara i kreatora ekonomske politike, uz korišćenje savremene teorije i uz primenu softverske, kvantitativne metodologije.U prezentaciji složene materije, nastojali smo da budemo aktuelni, da knjigu primerima i načinom obrade približimo konkretnim i praktičnim saznanjima i studijama slučaja iz bogatog iskustva i prakse ekonomske politike, kako u Srbiji (koja prolazi kroz tranziciju privrede i društva), tako i kod razvijenih zemalja, zemalja u razvoju, tranzicionih zemalja i svih onih koji su prošli kroz bolno iskustvo ekonomske neravnoteže i krize.Knjiga sadrži ne samo elemente makroekonomske analize i ekonomske politike (monetarna, fiskalna, stabilizaciona, tranziciona), već i delove koji sažimaju sadržaje iz ekonomske istorije i istorije ekonomskih doktrina. Stoga smo uvereni da će biti od koristi ne samo studentima Ekonomskog fakulteta, već i kolegama istraživačima, poslovnim ljudima i kreatorima ekonomske politike.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Ekonomska politika , Ekonomsko planiranje
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 2007; Broširani povez; latinica; 24 cm; 500 str.; 978-86-403-0850-2;