knjizara.com
Zbirka krivičnih propisa u 2 knjige

Zbirka krivičnih propisa u 2 knjige
2343 din
U korpu

Ovo novo izdanje sadrži KOMPLETNE KRIVIČNE PROPISE U POTPUNIM TEKSTOVIMA SA SVIM IZMENAMA I DOPUNAMA (knjiga 1 i knjiga 2.)
KNJIGA 1. (krivično-materijalni propisi) sadrži: 1. KRIVIČNI zakonik; 2. NOVI ZAKON o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima; 3. ZAKON o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica; 4. NOVI ZAKON o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela; 5. ZAKON o odgovornosti pravnih lica za krivična dela.
KNJIGA 2. (krivično-procesni propisi) sadrži:1. NOVI ZAKONIK o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/2013 i 45/2013.); 2. ZAKON o pro

gramu zaštite učesnika u krivičnom postupku; 3. ZAKON o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela; 4. ZAKON o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine5. ZAKON o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Krivični zakonik , Krivični postupak , Srbija , Krivične sankcije , Izvršenje , Zakonski propisi , Maloletnički kriminalitet , Maloletnici , Krivičnopravna zaštita , Učesnici , Zaštita , Rehabilitacija , Amnestija , Krivično pravo (opšta pitanja) , Penologija , Izvršavanje kazni , Prevencija , Kriminologija , Kriminalistika
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2013; ćirilica; 21 cm; 796 str.;