knjizara.com
Zastupanje pravnih lica u sudskim postupcima (privredno procesno pravo)

Milan Počuča, Vladimir Kozar, Zdravko Petrović (autor)

Zastupanje pravnih lica u sudskim postupcima (privredno procesno pravo)
rasprodato

Predmet ovog izdanja su posebna zakonska pravila kojima je regulisano zastupanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica u parničnom, izvršnom, stečajnom i drugim sudskim postupcima.

U nastavku vam dajemo detaljan sadržaj svih SEDAM delova knjige, koji na jasan način oslikavaju pravu sadržinu knjige:

DEO DEO PRVI- Postupak u privrednim sporovima:

I - Posebni parnični postupak u privrednim sporovima.

DEO DRUGI- Izvršni postupak u trgovinskim stvarima:

I - Posebna pravila izvršenja u trgovinskim i sa trgovinskim povezanim stvarima; II - Privremene mere u sporovima sa elementom inostranosti i litispendencija.

>DEO TREĆI- Izvršenje u postupku privatizacije:

I - Uticaj restrukturiranja u postupku privatizacije na izvršni postupak;

II - Obavezno otpuštanje duga i odlaganje mera zabrane isplate sa računa subjekta privatizacije;

III - Prinudno izvršenje radi ispražnjenja i predaje nepokretnosti i rešenja o smetanju državine.

DEO ČETVRTI - Stečajni postupak:

I - Prodaja stečajnog dužnika kao poseban model privatizacije;

II - Posebni stečajni postupci - stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje.

DEO PETI - Poseban parnični postupak o osporenom potraživanju:

I - Posebna pravila postupka u parnicama povodom stečaja i likvidacije;

II - Osporavanje potraživanja iz izvršne isprave;

III - Pravo na prebijanje potraživanja u stečajnom postupku i u parnicama povodom stečaja.

DEO ŠESTI- Vanparnični postupci po Zakonu o privrednim društvima i zaštita manjinskih akcionara:

I - Nadležnost suda koji odlučuje u vanparničnom postupku u slučajevima utvrćenim Zakonom o privrednim društvima;

II - Pravila postupka u vanparničnim stvarima po Zakonu o privrednim društvima; III - Posebne odlike postupka u vanparničnim stvarima po Zakonu o privrednim društvima;

IV - Posebni postupci u vanparničnim stvarima po Zakonu o privrednim društvima; V - Procena vrednosti nenovčanih uloga i određivanje ovlašćenog procenjivača;

VI - Održavanje godišnje skupštine akcionara po nalogu suda donetom u vanparničnom postupku;

VII - Održavanje vanredne skupštine akcionara po nalogu suda donetom u vanparničnom postupku;

VIII - Uključivanje novih pitanja u dnevni red skupštin akcionara po nalogu suda u vanparničnom postupku;

IDŽ - Pristup čuvanim aktima akcionarskog društva po odluci suda donetoj u vanparničnom postupku.

DEO SEDMI- Postupak javne nabavke:

I - Javne nabavke dobara, radova i usluga;

II - Zaštita prava i ništavost ugovora o javnoj nabavci.

Nadamo se da Vam stručnost i bogato iskustvo sva tri autora, kao i činjenica da su rezenzenti eminentni stručnjaci iz oblasti privrednog prava garantuju kvalitet ovog našeg izdanja.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Zastupanje , Privredno pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Poslovni biro; 2010; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 340 str.; 978-86-7889-392-6;