knjizara.com
Zakon o javnom beležništvu sa registrom pojmova i podzakonskim aktima

Zakon o javnom beležništvu sa registrom pojmova i podzakonskim aktima
1222 din
U korpu

Ova knjiga sadrži: ZAKON o javnom beležništvu („Službeni glasnik RS”, br. 31/2011), REGISTAR pojmova i PODZAKONSKA AKTA za sprovođenje ovog zakona (Pravilnik o javnobeležničkom ispitu, Pravilnik o privremenom broju javnobeležničkih mesta i službenim sedištima javnih beležnika i javnobeležničkim mestima za koja će se raspisati konkurs za prvih 100 javnih beležnika i Pravilnik o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika).

Pravilnik o javnobeležničkom ispitu propisuje način polaganja ispita, program i druga pitanja od značaja za polaganje javnobeležničkog ispita.

Istim aktom su pred

viđeni ispitni predmeti, odnosno Pravni i drugi izvori kao neophodan materijal za polaganje ispita budućih javnih beležnika (njih 360 po planiranom kriterijumu 1 javni beležnik na 25.000 stanovnika).

NA OSNOVU NAPRED IZNETOG

PRIREDILI SMO CD KOJI SADRŽI KOMPLETAN MATERIJAL

ZA POLAGANJE JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA:



I- POTPUNE TEKSTOVE SVIH ZAKONA PREDVIĐENIH PRAVILNIKOM

O POLAGANJU JAVNOBELEŽNIČKOG ISPITA:

1. ZAKON o menici; 2. ZAKON o čeku;3. ZAKON o obligacionim odnosima;

4. ZAKON o osnovama svojinsko-pravnih odnosa;5. ZAKON o održavanju stambenih zgrada;
6. ZAKON o nasleđivanju; 7. ZAKON o prometu nepokretnosti;

8. ZAKON o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar;

9. ZAKON o postupku registracije u Agenciji za privredne registre;10. PORODIČNI zakon;

11. ZAKON o hipoteci;12. ZAKON o državnom premeru i katastru;

13. ZAKON o zadužbinama i fondacijama;14. ZAKON o privrednim društvima;

15. ZAKON o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja;

16. ZAKON o zaštiti podataka o ličnosti;17. ZAKON o vanparni~čnom postupku;

18. ZAKON o parničnom postupku; 19. ZAKON o izvršenju i obezbeđenju



II - MODELE JAVNOBELEŽNIČKIH ISPRAVA MINISTARSTVA PRAVDE:

1. Modele javnobeležničkih akata, 2. Modele javnobeležničkih knjiga,

3. Modele javnobeležničkih overa, 4. Modele omota spisa, 5. Modele potvrda i uverenja

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Javno beležništvo
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2012; ćirilica; 21 cm; 148 str.; 978-86-7889-477-0;