knjizara.com
Upravljanje nabavkom
Planiranje i realizacija fizičkih tokova snabdevanja

Veljko M. Mijušković (autor)

Upravljanje nabavkom
2985 din
U korpu

Savremeni uslovi poslovanja zahtevaju od preduzeća konstantno ula­ganje napora na iznalaženju novih izvora konkurentske prednosti. Tre­tirajući ukupan korpus internih aktivnosti i resursa preduzeća jasno je da je veoma teško kreirati nove izvore u bukvalnom smislu, ali se može raditi na unapređenju određenih elemenata poslovanja kojima ranije možda nije posvećivana posebna pažnja ili bar ne na adekvatan način. Prateći pozit

ivna svetska iskustva i trendove globalne poslovne scene, fokus na efikasno upravljanje nabavkom, kao važnom grupom aktiv­nosti preduzeća koja može dovesti do nastanka tržišne konkurentske prednosti, centralni je predmet razmatranja u okviru ove monografije.

Nabavka predstavlja kompleksan, multidisciplinaran set aktivnosti, čija se višeslojnost ogleda u većem broju segmenata iz kojih se ona sastoji i kojima se mora upravljati – logističkih, trgovinskih, marketinš­kih, menadžerskih, finansijskih i slično. Tokom analize u monografiji može doći i dolazi do određenog stepena preklapanja različitih pome­nutih segmenata koji se razmatraju. To isključivo treba pripisati velikoj međuzavisnosti koja postoji između pomenutih segmenata, te činjenici da oni zajedno formiraju isti fenomen i čine neraskidivu celinu pri re­alizaciji svakodnevnih operacija u ovoj oblasti poslovnog upravljanja. Monografija je rezultat decenijskog in­teresovanja i istraživanja ove tematike od strane autora, čija analiza je u prethodnom periodu bila predmet preokupacije većeg broja naučnih radova koje je samostalno ili koautorski obrađivao. Kao rezultat, ova monogra­fija predstavlja dalji lični napor da se na sistematičan i sveobuhvatan način predstavi i produbi korpus znanja vezanih za aktivnosti uprav­ljanja nabavkom preduzeća.


Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 2020; Tvrd povez; latinica; 24 cm; 217 str.; 978-86-403-1633-0;