knjizara.com
Tržišna komunikacija

Vani Kodelupi (autor)

Tržišna komunikacija
rasprodato

"Tržišna komunikacija" je jedno od najvrednijih izdanja u sferi marketinga koja su se kod nas pojavila u poslednjih pet godina. Eto prilike za domaće poslenike u ovoj struci (i ne samo njih: i za filozofe, sociologe, psihologe, komunikologe, semiotičare...) da se jednom nogom nađu u najmodernijim i najdubljim stručnim konceptima... da razumeju tržište koje kuca i na naša vrata.

Knjiga mala po obimu, ali neverovatno vredna po sadržaju.


... Potrošnja u sve većoj meri postaje komunikacija i predstava, a sve je manje funkcija i materija... Statusna vr

ednost proizvoda danas je sve više u zavisnosti od subjektivne i individualne procene i upravo zbog toga potrošnja zapravo nastoji da zamaskira i prikrije društveni položaj individue, a ne da ga obelodani i jasno prikaže kao što je to činila u prošlosti... Primetan je određeni proces transformacije, prouzrokovan tehnologijom, koji se očituje u postepenoj zameni funkcionalnih i mehaničkih dobara komunikacijskim i informacijskim dobrima, materijalne robe nematerijalnom robom, kao što upotrebu zamenjuju komunikacije. ...Potrošnja i komunikacija gotovo da menjaju uloge, tako da se autentična potrošnja danas u većoj meri odigrava u samoj komunikaciji, nego u činu kupovine ili upotrebe proizvoda... Ova knjiga govori o potrošnji kao komunikativnom sredstvu i o procesu postepene transformacije materijalne robe u znakove i komunikativne poruke...

Originalna teorijska studija, nezaobilazna u spoznavanju složenih modela tržišne komunikacije i, posebno, novih scenarija potrošnje u zapadnim državama.


Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Clio; 1996; latinica; 138 str.;