knjizara.com
Terminologija u književnim jezicima Srba XVIII i XIX veka
astronomija

Isidora Bjelaković (autor)

Terminologija u književnim jezicima Srba XVIII i XIX veka
1100 din
U korpu

U okviru Odeljenja za književnost i jezik Matice srpske objavljena je knjiga Isidore G. Bjelaković „Terminologija u književnim jezicima Srba XVIII i XIX veka (astronomija)“. Ova publikacija predstavlja rezultat višegodišnjeg istraživanja predstandardnog leksikona srpskog književnog jezika, tematski ograničenog na astronomsku terminologiju, registrovanu u udžbenicima i delima naučnog karaktera, pisanim kod Srba na ruskom književnom, slavenosrpskom, dositejevskom i srpskom jeziku od 1783. do 1867. godine. Iako je zasnovano na osnovnim postavkama i delovima doktorske disertacije Geografska terminologija kod Srba u XVIII i XIX veku, odbranjene 2012. godine na Filo

zofskom fakultetu u Novom Sadu, ovo istraživanje je sprovedeno na znatno širem korpusu, uz potpunu izmenu modela leksikografske obrade. Pored toga, u ovu publikaciju inkorporirane su i novije analize posvedočene građe.

Poput ranijih istraživanja istog profila, građa je najpre sistemski prikupljena i leksikografski obrađena, a potom analizirana s obzirom na poreklo i strukturu. Pored toga, navedena su i pojedina morfosintaksička obeležja registrovanih termina, prema kojima oni odstupaju od savremenog stanja u standardnom srpskom jeziku. Zabeležen terminološki sistem upoređen je sa građom u staroslovenskom jeziku, sa stanjem u srednjovekovnoj pismenosti Srba i sa situacijom u savremenoj terminologiji, kako bi se utvrdilo u kojoj meri može da se govori o kontinuitetu u datim terminološkim registrima.

Recenzenti knjige su prof. dr Ana Krečmer, dr Ana Macanović i prof. dr Aleksandar Milanović. Štampanje knjige omogućilo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.


Ostali naslovi iz oblasti: Astronomija

Izdavač: Matica srpska; 2022; ćirilica; 24 cm; 378 str.; 978-86-7946-378-4;