SQL Server 7 - osnove

Dušan Petković (autor)

SQL Server 7 - osnove

rasprodato

UVOD
Sistemi relacionih baza podataka (Relational DataBase Systems/RDBMS) su najvažniji sistemi baza podataka koji se danas koriste u "industriji" softvera. Od njih, jedan od najistaknutijih sistema je Microsoft-ov SQL Server. Tri su glavna razloga zašto je SQL Server najbolji izbor za mnoge od raznoraznih krajnjih korisnika i programera poslovnih aplikacija baza podataka. Kao prvo, SQL Server je najbolji sistem baze podataka za Windows NT i Windows 95/98 operativne sisteme, zato jer je čvrsto integrisan sa ova dva operativna sistema. Zbog sve većeg broja instalisanih Windows NT i Windows 95/98 operativnih sistema, SQL Server postaje i sve "popularniji" sistem.


Kao drugo, SQL Server je sistem baza podataka koji je najlakši za korišćenje. Zajedno sa prepoznatljivim korisničkim interfejsom, Microsoft je obezbedio i nekoliko različitih alatki koje će Vam olakšati kreiranje objekata baze podataka, fino podešavanje Vaših aplikacija baze podataka i upravljanje zadacima/poslovima sistem administriranja. Na primer, SQL Server 7 sadrži i tuce wizard-a koji se mogu iskoristiti u gotovo svakoj situaciji, za izvršavanje bilo kog posla (npr. za kreiranje baze podataka, za održavanje, za "alarmiranje", za bezbednost, za replikaciju/reprodukciju podataka, kao i za još mnogo toga).
Treće, objedinjavanjem dva proizvoda u jedan?samog SQL Server-a i Decision Support Services-a?takav sveobuhvatni sistem se našao na "pobedničkom postolju". Novodobijena mogućnost da se jedan sistem koristi za izvršavanje operativnih zadataka, jednako kao i za rad sa "kritičnim" aplikacijama, predstavlja ono što korisnici žele i ono što korisnici trebaju.
CILJEVI OVE KNJIGE
Generalno gledano, svaki novi SQL Server korisnik koji želi ne samo da razume ovaj sistem baze podataka, već i da ga uspešno koristi, verovatno će naći će da je ova knjiga od pomoći. Malo preciznije, ova knjiga namenjena je Microsoft Access korisnicima koji žele da koriste drugi (mnogo efikasniji i jači) sistem baze podataka, a da pri tom i dalje koriste poznati operativni sistem i Windows korisnički interfejs. Međutim, ova knjiga namenjena je svim korisnicima SQL Server sistema. Iz tog razloga, knjiga je podeljena na više delova: prva dva dela knjige će od najvećeg interesa biti krajnjim korisnicima, dok će sistem administratori i administratori baza podataka u trećem delu knjige pronaći "znanja i veštine" potrebne za obavljanje njihovih poslova. Drugi deo knjige posvećen je programerima aplikacija baza podataka: nekoliko poglavlja razmatra posebne zahteve finog podešavanja (tuning) aplikacija baza podataka. Na kraju, poslednji deo knjige daje kraći uvid u Decision Support komponente sistema, onim korisnicima koji žele da ih koriste.
Zbog toga što je ovo "uvodna" knjiga, za bazu podataka koja se koristi kao primer koristio sam jednostavan koncept: ova baza podataka ima samo četiri tabele, pri čemu je u svakoj tabeli samo po nekoliko redova. Sa druge strane, logička struktura ove baze podataka je dovoljno složena, tako da omogućuje demonstriranje više stotina različitih primera datih u tekstu.
Iz svih tih razloga, knjiga Vam daje sveobuhvatni uvod u kompletni SQL Server sistem. Za razliku od SQL Server Books Online edicije, koja je mnogo obimnija i zbog toga često puta i teška za korišćenje, ova knjiga će Vam prvo dati neophodne informacije o svim važnijim pojmovima ovog sistema baze podataka, a zatim i objasniti veze između različitih pojmova.
Rad sa bazom podataka datom kao primer
Baza podataka koju ćete u ovoj knjizi koristiti kao primer, predstavlja jednu kompaniju sa svojim odeljenjima i upošljenicima. Svaki upošljenik pripada nekom odeljenju koje ima jednog ili više upošljenika. Poslovi upošljenika vezani su za određene projekte. Svaki upošljenik radi na jednom, ili više projekata, i svaki projekat podrazumeva da je na njemu angažovan jedan, ili više upošljenika.
Kratak sadržaj:
Deo I SQL Server: Osnovna načela
1 Sistemi baza podataka i SQL Server 3
2 SQL Server Enterprise Manager i Query Analyzer 21
Deo II Transact-SQL jezik
3 SQL komponente 35
4 Jezik za definisanje podataka (Data Definition Language) 55
5 Jednostavni upiti 81
6 Složeni upiti 123
7 Izmena sadržaja tabele 143
8 SQL dodaci i snimljene procedure 153
9 Prikazi 167
10 Indeksi i optimizacija upita 181
11 Sistemski katalog 197
12 Bezbednost u SQL Server-u 211
13 Pokretački događaji 229
14 Transakcije 237
15 SQL Server sistemsko okruženje 251
Deo III SQL Server: Sistem administriranje
16 Opšti pregled sistem administracije 265
17 Planiranje i okončanje instalisanja SQL Server-a 271
18 Upravljanje bazama podataka i fajlovima baza podataka 285
19 Kontrola bezbednosti 295
20 Backup i oporavak 307
21 Transfer podataka 331
22 Automatizacija zadataka sistem administriranja 343
23 Otklanjanje problema u SQL Server-u 361
24 Performanse i fino podešavanje 369
25 Replikacija podataka 385
Deo IV Microsoft Decision Support servisi
26 "Skladišta" podataka?Uvod 403
27 Klijent komponente Microsoft Decision Support Services-a 419
28 Server komponente u Microsoft Decision Support Services-a 419
A SQL Server "ključne reči"/naredbe 439
Indeks 457


Ostali naslovi iz oblasti: Baze podataka , , Internet, mreže

Izdavač: Kompjuter biblioteka; 2000; Broširani povez; latinica; 24 cm; 470 str.; 86-7310-065-8;