Porez na dodatu vrednost

grupa autora (autor)

Porez na dodatu vrednost

rasprodato

Od 1. januara 2005. godine u Republici Srbiji počinje primena Zakona o porezu na dodatnu vrednost, kojim se kod nas uvodi novi sistem oporezivanja prometa dobara i usluga. Uvođenjem PDV-a u naš poreski sistem, prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, realizuje se harmonizacija poreske politike sa standardima Evropske unije i drugim zemljama u okruženju.Sobzirom na to da je PDV vrlo kompleksan i složen poreski sistem koji ima niz specifičnosti za pojedine delatnosti, kao i da se PDV prvi put uvodi u naš poreski sistem, materija PDV-a u ovom priručniku obraćena je vrlo detaljno, polazeći od objašnjavanja osnova sistema poreza na dodatu vrednost, pa do obrade praktične primene poreza na dodatu vrednost po pojedinim delatnostima i obrade specifičnosti PDV-a u tim delatnostima.

Da bi priručnik bio pristupačniji za korisnike, materija u priručniku obrađena je u dva dela:

U prvom delu obrađena su sva pitanja u vezi sa primenom PDV-a u praksi, ilustrovana velikim brojem primera, kao što su: predmet oporezivanja, poreski obveznik, mesto prometa, poreska osnovica, poreska oslobođenja, prethodni porez, izdavanje računa, poreske evidencije i povraćaj poreza;

U drugom delu obrađene su specifičnosti kod primene PDV u određenim delatnostima i specifični prometi dobara i usluga u trgovini na veliko, trgovini na malo, proizvodnim delatnostima, turizmu, građevinarstvu, prometu nepokretnosti, lizingu, prevozu lica i dobara, prevozu na posao, prometu motornih vozila, prometu upotrebljavanih dobara, servisno-remontnim uslugama, reklami, uzimanju i korišćenju dobara u neprivredne svrhe, oporezivanju kod statusnih promena, bankarskom i finansijskom prometu, naplatom duga realizacijom zaloga, poreskom statusu državnih organa, ustanova, udruženja građana i fondacija, diplomatskih i konzularnih predstavništava, ugovora o delu i autorskih ugovora i drugih specifičnih oblika prometa dobara i usluga u sistemu PDV-a.
Materija u priručniku obrađena je na prepoznatljiv način, ilustrovana brojnim primerima iz prakse, kako to Privredni savetnik tradicionalno čini u svojim publikacijama i izdanjima.

Priručnik je namenjen računovodstvenim i finansijskim stručnjacima, revizorima, komercijalistima, menadžerima, pravnicima i svima drugima koji rade na poslovima na čiji rezultat direktno ili indirektno utiče poreski sistem odnosno PDV.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Porez na dodatu vrednost , PDV , Priručnici
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Privredni savetnik; 2. izdanje, 2004; ćirilica; 24 cm; 1145 str.; 86-7323-037-3;