knjizara.com
Osnivački i drugi akti privrednih društava

Sekula Novaković, Željko Albaneze (autor)

Osnivački i drugi akti privrednih društava
2546 din
U korpu

Novi Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99 od 27.12.2011.) počinje da se primenjuje od 1. februara 2012. godine. Do tog roka sva privredna društva su DUŽNA DA SE USKLADE sa rešenjima NOVOG ZAKONA, osim postojećih akcionarskih društava koja su dužna da svoj osnivački akt usklade sa odredbama ovog zakona do 30.06.2012. godine.  
  U knjizi su dati i modeli najvažnijih akata čija obaveza (ili praktična potreba) donošenja proizlazi iz odredaba Zakona o radu, kao i pratećih zakona (Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o čuvanju poslovne tajne).  
  OSNIVAČKI AKT

I PRIVREDNIH DRUŠTAVA: Ugovor o osnivanju ortačkog društva; Ugovor o osnivanju komanditnog društva; Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću; Odluka o osnivanju jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću; Ugovor o osnivanju akcionarskog društva; Statut akcionarskog društva.
  DRUGI AKTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA: Kolektivni ugovor kod poslodavca; Pravilnik o radu; Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova; Pravila o radnoj disciplini i ponašanju zaposlenih kod poslodavca; Pravilnik o sprečavanju zlostavljanja na radu i u vezi sa radom; Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu; Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini; Pravilnik o čuvanju poslovne tajne; Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sredstava za reprezentaciju; Plan zaštite od požara privrednog društva; Sanacioni plan za otklanjanje posledica požara; Pravila zaštite od požara; Pravila o korišćenju službenih vozila; Pravila o uslovima korišćenja službenih telefona i službenih mobilnih telefona.
DODATAK: CD sa svim modelima akata iz ove knjige koji se mogu preuzeti i dopuniti ili uskladiti prema specifičnostima rada i poslovanja svakog konkretnog poslodavca, s obzirom da dati modeli imaju instruktivni karakter, odnosno da je njihova prvenstvena namena da posluže kao orijentacija i putokaz za kompletno uređivanje pitanja usklađivanja privrednih subjekata.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Trgovinsko pravo , Privredno pravo , Privredna društva
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Poslovni biro; 2012; latinica; 24 cm; 300 str.; 978-86-7889-457-2;